Ανάπτυξη πλάνου βιωσιμότητας – Για φορείς του ACF

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Οι συμμετέχοντες θα εισαχθούν στην έννοια της βιωσιμότητας και στα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους για να την πετύχουν. Το σεμινάριο εστιάζει στην εξεύρεση πόρων διαπραγματευόμενο τα διαφορετικά είδη χρηματοδοτήσεων και τα χαρακτηριστικά τους, στα βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για μία επιτυχημένη προσπάθεια χρηματοδότησης και στην σημασία της σωστής επικοινωνίας και διαφάνειας κατά τη διάρκειά της χρηματοδότησης.

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι συμμετέχοντες:

 • Θα κατανοήσουν τα διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία και το ποια είναι τα πλέον κατάλληλα για την κάθε σχεδιαζόμενη εργασία.
 • Θα εξοικειωθούν με τα βασικά στοιχεία που μία πετυχημένη πρόταση χρηματοδότησης πρέπει να περιέχει.
 • Θα κατανοήσουν το πως καθένα από αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαχειριστεί στο ειδικό πλαίσιο του έργου του οργανισμού τους.
 • Θα εξασκηθούν πρακτικά στον σχεδιασμό και την διατύπωση πρότασης χρηματοδότησης/συνεργασίας.

Δομή Σεμιναρίου

14.00 – 14.45: Εισαγωγή στην έννοια και τα εργαλεία της βιωσιμότητας

 • Κατανόηση της έννοιας της βιωσιμότητας
 • Προσέγγιση μέσα από την διαχείριση της δομής του προϋπολογισμού (έσοδα-έξοδα)

14.45 – 16.00: Χρηματοδοτικές πηγές

 • Πηγές χρηματοδότησης και βασικά χαρακτηριστικά τους
 • Άσκηση: Διασταύρωση χρηματοδοτικών πηγών – δράσεων προς χρηματοδότηση, ανταλλαγή εμπειριών

16.00 – 16.15

Διάλειμμα

16.15 – 17.30: Βασικά χαρακτηριστικά επιτυχημένης δράσης χρηματοδότησης ανεξαρτήτως στοχευόμενης πηγής

 • Γενικά χαρακτηριστικά
 •  Διατύπωση οράματος και στόχων
 • Προστιθέμενη αξία
 • Συνεργασίες
 • Βέλτιστο (οικονομικό-τεχνικό) μέγεθος προτεινόμενου αντικειμένου
 •  Άσκηση: Διατύπωση βασικών σημείων αιχμής μίας δράσης χρηματοδότησης (Δουλειά σε ομάδες και παρουσίαση/συζήτηση)

17.30 – 18.00: Καίρια συμπληρωματικά χαρακτηριστικά

 •  Επικοινωνία «b2c»
 • Επικοινωνία «b2b»
 •  Διαφάνεια

 

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 9 Ιουνίου, 14:00 – 18:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom . Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τον εκπαιδευτή

Ο Κωνσταντίνος Λιαρίκος είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στην ανάπτυξη και το περιβάλλον. Έχει εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό τομέα, όσο και στην έρευνα και την εκπαίδευση και έχει συντονίσει ή/και συμμετάσχει στην προετοιμασία μεγάλου αριθμού εργασιών και επιστημονικών κοινοποιήσεων. Από το 2002 δουλεύει στο WWF Ελλάς, όπου σήμερα έχει την θέση του Επικεφαλής Ανάπτυξης. Είναι επίσης Σύμβουλος διοίκησης του MedINA – Μεσογειακού Ινστιτούτου για την Φύση και τον Άνθρωπο – και μέλος του ΔΣ του σωματείου Ελληνικό Τοπίο. Ασχολείται επί σειρά ετών με τα ζητήματα διοίκησης και ανάπτυξης ΜΚΟ σχετικά με τα οποία παραδίδει εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποστηρίζει εθελοντικά διάφορες οργανώσεις.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.