Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδίου Μέρος Α’ & Β’

Το εργαστήριο εισηγείται η κ. Ειρήνη Ανδριώτη, Project Coach & Career Facilitator στην Compass Services και μέλος του Δικτύου Μεντόρων του Social Dynamo. Το εργαστήριο χωρίζεται σε δύο ενότητες ( 18 και 19 Ιουνίου 16:00-19:00) και είναι υποχρεωτική η συμμετοχή και στις  δύο.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Business Plan για ΜΚΟ

Μία από τις σημαντικότερες και πιο απαιτητικές επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι η κατάρτιση ενός business plan είτε πρόκειται για τη δημιουργία μίας νέας οικονομικής μονάδας είτε για την ανάληψη ενός νέου επενδυτικού έργου. Μα, χρειάζεται μια Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Business Plan? Είναι μια ΜΚΟ επιχείρηση;

Σε αυτό το σεμινάριο θα απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα και θα εξοπλιστούμε με χρήσιμα εργαλεία προσαρμοσμένα στο περιβάλλον λειτουργίας μιας ΜΚΟ.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Σε κάθε εμπλεκόμενο στη διαδικασία υλοποίησης έργων και λειτουργίας του οργανισμού

 

Σκοπός

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η αποδοχή της χρησιμότητας του Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) και η κατανόηση της ανατομίας του μέσα από πρακτικές ασκήσεις και πραγματικά παραδείγματα εφαρμογής. Επειδή υπάρχουν πάρα πολύ λόγοι εκπόνησης επιχειρησιακού σχεδίου (χρηματοδότηση, σχεδίαση  στρατηγικών στόχων, διαμόρφωση οικονομικού πλάνου, συμμετοχή σε σχήματα συνεργασιών) με το παρόν σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την δημιουργία του Επιχειρηματικού Σχεδίου του Οργανισμού όπου δραστηριοποιούνται.

 

Περιεχόμενο

Μέρος Α              Ποιοι εμπλέκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός Business Plan;

Πώς συνδέεται με την Στρατηγική της Οργάνωσης;

Ποια είναι η σύνδεση με το περιβάλλον; Υφίσταται η έννοια του «ανταγωνισμού» στο οικοσύστημα των ΜΚΟ;

Ποια είναι η δομή και τα είδη του business plan;

Πώς αποτυπώνονται οι στρατηγικές προτεραιότητες της Οργάνωσης στο σχέδιο;

Πως αναγνωρίζουμε κανάλια διανομής και τρόπους διείσδυσης στην Αγορά;

Πώς το σχέδιο γίνεται δράσεις;

Μέρος Β

Το πλάνο Marketing και τι ισχύει κατ’ αναλογία στις ΜΚΟ

Το πλάνο ανάπτυξης και παραγωγής (προϊόντων & υπηρεσιών)

Το οικονομικό πλάνο – Εκπόνηση Προϋπολογισμού – Καθορισμός Απαιτούμενης Επένδυσης

Εντοπισμός Κινδύνων (εντός & εκτός εταιρίας) – Διαμόρφωση εναλλακτικών τρόπων Αντιμετώπισης

Μέθοδοι Παρακολούθησης – Αναθεωρήσεις

Ποια είναι τα κλειδιά ενός αποτελεσματικού γραψίματος

Προτεραιότητα έχουν οι φορείς υλοποίησης του πρόγραμματος Active citizens fund.

Πού και πότε

Η πρώτη ενότητα του εργαστηρίου διεξάγεται online, μέσω του εργαλείου Ζοοm.   Την Πέμπτη  18 Ιουνίου και την Παρασκευή 19 Ιουνίου  στις 16:00- 19:00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω 

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό και μαζί με αυτή θα λάβετε και το link  που θα σας εξασφαλίσει την πρόσβαση στο webinar. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3221287.

 

Λίγα Λόγια για την Εισηγήτρια

Η Ειρήνη Ανδριώτη, ως πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI), Πιστοποιημένη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας από το National Board of Certified Counselors (NBCC) και Coach από το Association for Coaching (AC), δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Από το 2007 ίδρυσε και διευθύνει την Compass Services. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Εκπαίδευσης καλύπτουν τους τομείς της Διοίκησης Έργων (Project Management & Business Analysis) και των Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων (Soft Skills), όπως : Επικοινωνία, Διαχείριση Σχέσεων και Συγκρούσεων, Παρακίνηση, Επιλογή–Στελέχωση–Αξιολόγηση εργαζομένων, Διαχείριση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής αφορούν στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Εφήβων και στη Διαχείριση Σταδιοδρομίας των Ενηλίκων και παρέχονται είτε ατομικά ή σε ομάδες. Παράλληλα, συνδυάζοντας αμφότερα τα ακαδημαϊκά πεδία και τη συσσωρευμένη εμπειρία, αναλαμβάνει ως Project Coach, όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργασιών για την επιτυχή ολοκλήρωση Έργων: υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στελέχωση έργου, παρακολούθηση εργασιών, υποβολή εκθέσεων προόδου, απολογισμό και κεφαλαιοποίηση εμπειρίας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» όπου ηγείτο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Κέντρου Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ». Από το Σεπτέμβρη του 2016, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία της με την «ΕΠΑΝΟΔΟ» ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου υποστηρίζει άτομα από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμών ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία Συμβούλων ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. όπου μετείχε σε πλήθος έργων του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή στο πλαίσιο Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.