Εξεύρεση πόρων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: ένας πρακτικός οδηγός

Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών που ενδιαφέρονται για την ανεύρεση πόρων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου. Εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου είναι η Εύα Χιώτη, Public Affairs & Sustainability Manager Greece, Cyprus & Malta, The Coca-Cola Company. Το σεμινάριο θα προσφέρει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να γνωρίσουν και να κατανοήσουν ουσιαστικά την πλευρά των εταιρειών: τι αναζητούν στα προγράμματα ΕΚΕ, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των προτάσεων που ξεχωρίζουν, αλλά και ποιες είναι οι ανάγκες της εταιρείας κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του προγράμματος.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες  να εφοδιαστούν με τη γνώση που χρειάζονται για να χτίσουν ουσιαστικές και μακροπρόθεσμες συνεργασίες και δράσεις κοινωνικού αντικτύπου.

Δομή σεμιναρίου

Κατανόηση του δωρητή: Τι αναζητούν οι εταιρείες από τις ΜΚΟ;

Ανάπτυξη προτάσεων ΕΚΕ: Ποια είναι τα συστατικά μιας καλής πρότασης ΜΚΟ που απευθύνεται στο τμήμα ΕΚΕ μιας εταιρείας;

Τι κοινά χαρακτηριστικά έχουν οι προτάσεις που χρηματοδοτούνται; Dοs & dont’s προς υποβάλλοντες προτάσεις

Ανάπτυξη σχέσης oργανώσεων & εταιρειών: πρώτη προσέγγιση/ ανάπτυξη συνεργασίας και θεμελίωση μακροπρόθεσμης σχέσης εμπιστοσύνης

Προσδοκίες του δωρητή: Τι αναμένεται από τους φορείς υλοποίησης των προγραμμάτων ΕΚΕ κατά τη διάρκεια της υλοποίησης τους και μετά το πέρας τους;

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά τη Δευτέρα 18 Απριλίου, 11.00-13.00, μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Η Εύα Χιώτη είναι Επικεφαλής Εταιρικών Σχέσεων και Βιωσιμότητας της The Coca-Cola Company για Ελλάδα, Κύπρο & Μάλτα. Πρόκειται για στέλεχος με υψηλή τεχνογνωσία στη βιώσιμη ανάπτυξη και μεγάλη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας και της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για περισσότερα από 18 χρόνια έχει εργαστεί σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες και ελληνικούς οργανισμούς διαφόρων κλάδων, όπως η Mars Hellas, η Gucci, ο Ολυμπιακός Σ.Φ.Π., το Υπουργείο Τουρισμού και ο Όμιλος Frigoglass, όπου έχει ηγηθεί της διαμόρφωσης στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης και μεγάλων κοινωνικών, περιβαλλοντικών και φιλανθρωπικών προγραμμάτων, καθώς και της διαχείρισης εταιρικής φήμης, επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων. Έχει διατελέσει εμπειρογνώμονας επικοινωνίας για τον ΕΣΥΔ. Είναι κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πτυχίου Ψυχολογίας από το Deree – The American College of Greece, καθώς και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Υπηρεσιών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.