Χρηματοδότηση ΜΚΟ από προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – Κύπρος

Το δια ζώσης σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος  Building a robust and democratic civic space – BUILD.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ​οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών (ΜΚΟ) που ενδιαφέρονται για την ανεύρεση πόρων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), με στόχο τη χρηματοδότηση προγραμμάτων σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου. Μέσα από εμπειρογνωμοσύνη, θα δοθεί έμφαση σε καλές πρακτικές που είναι χρήσιμο να ακολουθούν οι ΜΚΟ όταν προσεγγίζουν επιχειρήσεις για χρηματοδότηση προγραμμάτων ΕΚΕ​, ώστε να λαμβάνουν θετική ανταπόκριση.

Δομή σεμιναρίου:

  • Εισαγωγή – Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη / Υπευθυνότητα
  • Κατανόηση του κοινωνικού αντίκτυπου
  • Δωρεές και Χορηγίες
  • Στρατηγικές συνεργασίες
  • Μέτρηση κοινωνικού αντίκτυπου
  • Παραδείγματα συνεργασιών/χορηγιών
  • Συμπέρασμα
  • Q&A

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου, Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 34 – Στρόβολος 2063, Λευκωσία, την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024, 09:00 – 12:30. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Έλλη Ιωαννίδου είναι Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας (Manager CSR) της Τράπεζας Κύπρου με στόχο τη δημιουργία και διαχείριση της στρατηγικής και τα προγράμματα Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας. Είναι επικεφαλής του SupportCY, που δημιουργήθηκε από την Τράπεζα τον Μάρτιο του 2020, με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και  οργανώσεων, για παροχή στήριξης στη μάχη κατά της πανδημίας, αλλά και άλλων αναγκών της κοινωνίας, ενισχύοντας περαιτέρω την έννοια της συνεργασίας και της δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου στη χώρα. Κατέχει επίσημες πιστοποιήσεις, όπως CSR Practitioner, GRI Certified Training Program και Chief Sustainability Officer. Είναι μέλος της Οργάνωσης CYMEPA, ενώ διετέλεσε Πρόεδρος και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Cyprus.