Διαδικτυακό Εργαστήριο Συγγραφής Αιτήσεων – Μακεδονία, Θράκη & Ήπειρος

Με αφορμή τον 7ο κύκλο του Προγράμματος «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες» ξεκίνησε μια σειρά διαδικτυακών Εργαστηρίων Συγγραφής Αιτήσεων, τα οποία απευθύνονται σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα. 

Στόχος των εργαστηρίων, με εισηγήτρια την Ειρήνη Ανδριώτη, είναι να βοηθήσει τις οργανώσεις που επιθυμούν να καταθέσουν αίτηση στο Πρόγραμμα να προετοιμάσουν την πρότασή τους, μέσω πρακτικών συμβουλών και καθοδήγησης στον σχεδιασμό και τη συγγραφή της.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει οδηγίες για τα παρακάτω:

  • Μετασχηματισμός μιας καινοτόμου ιδέας σε ολοκληρωμένη χρηματοδοτική πρόταση
  • Συμβουλές για μία επιτυχημένη πρόταση (πληρότητα πληροφοριών, επαρκής τεκμηρίωση, αξιοποίηση δεικτών αξιολόγησης και ορθή ανάπτυξη χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού)
  • Έντυπο της αίτησης και τρόπος συμπλήρωσης των παραρτημάτων
  • Συνηθισμένα λάθη και πώς να τα αποφύγετε

Το εργαστήριο αφορά κατά προτεραιότητα φορείς που δραστηριοποιούνται σε Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο, χωρίς όμως να περιορίζεται σε αυτούς. Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν. Εγγραφείτε έως και την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024.

Περισσότερα για το Πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες», τη δημόσια πρόσκληση και την αίτηση συμμετοχής βρίσκονται εδώ.