Διαδικτυακό Εργαστήριο Συγγραφής Αιτήσεων – Βόρεια Ελλάδα & Βόρειο Αιγαίο

Με αφορμή τον 5ο κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες» ξεκίνησε η σειρά διαδικτυακών Εργαστηρίων Συγγραφής Αιτήσεων, με τέσσερα webinars που απευθύνονται σε φορείς που δραστηριοποιούνται σε όλη την Ελλάδα.

Το εργαστήριο για φορείς που δραστηριοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα & το Βόρειο Αιγαίο (Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Βόρειο Αιγαίο, Δυτική Μακεδονία, Κεντρική Μακεδονία) θα λάβει χώρα την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022, 16.00-18.00.

***Εγγραφείτε στο σεμινάριο έως και την Τρίτη 15 Μαρτίου 2022.***

Τα υπόλοιπα τρία εργαστήρια απευθύνονται σε φορείς της Κεντρικής Ελλάδας, της Δυτικής Ελλάδας & Πελοποννήσου, και τέλος της Κρήτης &  Νοτίου Αιγαίου, και λαμβάνουν χώρα 9, 23 και 30 Μαρτίου 2022 αντίστοιχα.

Στόχος της σειράς των δίωρων Εργαστηρίων Συγγραφής Αιτήσεων είναι να δώσει τη δυνατότητα σε ΜΚΟ να μάθουν για το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες» και να καθοδηγηθούν σε κάθε ένα από τα στάδια συμπλήρωσης της αίτησης.

Σχετικά με το πρόγραμμα «Σημεία Στήριξης – Μικρές Δωρεές, Μεγάλες Ιδέες»

Οκτώ κοινωφελή ιδρύματα της Ελλάδας ενώνουν εκ νέου τις δυνάμεις τους για την υποστήριξη της Κοινωνίας των Πολιτών και ανακοινώνουν δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στον 5ο χρηματοδοτικό κύκλο του προγράμματος «Σημεία Στήριξης». Για τον νέο κύκλο του Προγράμματος, το οποίο ξεκίνησε το 2015 και έχει χρηματοδοτήσει 101 δράσεις με περισσότερους από 40.000 ωφελούμενους, συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Αναστάσιος  Γ. Λεβέντης, το Κοινωφελές Ίδρυμα  Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation και το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ. Τον νέο κύκλο του Προγράμματος συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη.

Τα «Σημεία Στήριξης» απευθύνονται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζουν στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλουν στη βιωσιμότητά τους. Στο πλαίσιο του 5ου κύκλου του Προγράμματος θα ενισχυθούν έως τριάντα δράσεις με το ποσό των 5.000€ έκαστη, οι οποίες θα έχουν διάρκεια έως 6 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες, ορισμένες από τους χρηματοδότες του Προγράμματος, θεματικές ενότητες:

 • Κοινωνική ενσωμάτωση ατόμων με αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση)
 • Υποστήριξη ατόμων της τρίτης ηλικίας (ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα)
 • Υποστήριξη ευάλωτων ομάδων (Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ)
 • Υποστήριξη δράσεων για το παιδί
  • Παιδί και υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου)
  • Παιδί και περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)
 • Υποστήριξη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος
  • Προστασία υδάτινων και παράκτιων οικοσυστημάτων (Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη)
  • Προστασία δασικών και άλλων χερσαίων οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation)

Οι επιλέξιμες οργανώσεις πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να είναι νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έδρα στην Ελλάδα (σωματεία, σύλλογοι, ΑΜΚΕ κ.ο.κ.), καθώς και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
 • Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50.000€ κατά το τελευταίο φορολογικό έτος.
 • Να μην εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Δημοσίου και η δράση τους να μην έχει θρησκευτικό, πολιτικό ή εμπορικό χαρακτήρα.

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ενδυνάμωσης ικανοτήτων (capacity building), οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Ίδρυμα Μποδοσάκη μέσω του Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόσκληση και την Αίτηση Συμμετοχής βρίσκονται εδώ.