Επιτυχημένη Διαχείριση Έργων

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις συμμετέχουσες οργανώσεις στο πρόγραμμα Σημεία Στήριξης.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνεργαζόμενες καθημερινά με τις κοινότητες, αλλάζουν τον κόσμο, μέσα από την εκπαίδευση, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση, τη συνηγορία, την ανθρωπιστική βοήθεια, την αντιμετώπιση καταστροφών, τη φροντίδα του περιβάλλοντος. Για να το πετύχουν αυτό, μοιράζονται ένα κοινό χαρακτηριστικό – τη διαχείριση έργων!

Παρά τις διαφορές στο μέγεθος και το πεδίο εφαρμογής, τα καλά οργανωμένα και επιτυχημένα έργα έχουν ένα κοινό στοιχείο: έναν διαχειριστή έργου που είναι υπεύθυνος για τη συνολική επιτυχία του έργου.

Ο διαχειριστής έργου συνεργάζεται με τεχνικούς εμπειρογνώμονες, με εταίρους και κοινότητες για την ανάπτυξη σχεδίων έργων και την υλοποίηση δραστηριοτήτων, προσλαμβάνουν ομάδες με τις κατάλληλες δεξιότητες, παρακολουθούν την πρόοδο, εξασφαλίζουν πόρους και ρωτούν τις σωστές ερωτήσεις για να διασφαλίσουν ότι τα έργα διατηρούνται στην πορεία τους.

Για το παρόν σεμινάριο έχουμε επιλέξει τις κρίσιμες διαδικασίες που θα σας επιτρέψουν να παραδώσετε ένα επιτυχημένο έργο.

Δομή

10:00 – 10:30: Project Initiation(Ιδέα)

 • Εισαγωγή, Βασικές έννοιες, κοινή αντίληψη
 • Πώς ξεκινά ένα έργο;
 • Στρατηγικές και συστηματικές διαδικασίες που αποτελούν θεμέλιο έναρξη και προϋπόθεση επιτυχίας

10:30 – 11:30: Project Planning(Σχεδιασμός)

 • Δέντρο Προβλημάτων – Δέντρο λύσεων (Problem & Solution Tree)
 • Λογικό πλαίσιο (Logical Frame)
 • Αναγνώριση εμπλεκομένων μερών και Διαχείριση των προσδοκιών τους (Stakeholders Analysis)

11:30 – 11:45: Διάλειμμα

11:45 – 13:45: Project Planning (Σχεδιασμός)

 • Το καταστατικό του έργου (Project Charter)
 • Ανάλυση εργασιών (WBS)
 • Ανάθεση εργασιών και διαμόρφωση ομάδας έργου
 • Χρονική αλληλουχία δράσεων – Χρονοδιάγραμμα
 • Κοστολόγηση δράσεων – Προϋπολογισμός έργου

13:45 – 14:00: Διάλειμμα

14:00 – 15:00: Project Implementation(Εφαρμογή)

 • Διαχείριση Ποιότητας
 • Διαχείριση Αλλαγών
 • Διαχείριση Κινδύνων

15:00 – 15:30: Αποτελέσματα

 • Πώς ορίζεται η επιτυχία; Πώς ξέρω ότι το έργο πέτυχε;
 • Ποσοτική και Ποιοτική αξιολόγηση
 • Πώς μετρώ / απολογίζω τα αποτελέσματα;

15:30 – 16:00: Κλείσιμο

 • Εκθέσεις προόδου και ολοκλήρωσης (Reporting)
 • Καταγραφή εμπειρίας και κεφαλαιοποίησή της

Πού και πότε

Το σεμινάριο διεξάγεται δια ζώσης στον 1ο όροφο των γραφείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μουρούζη 14 – 10674, την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου, 10:00 – 16:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η Ειρήνη Ανδριώτη, ως πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI), Πιστοποιημένη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας από το National Board of Certified Counselors (NBCC) και Coach από το Association for Coaching (AC), δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Από το 2007 ίδρυσε και διευθύνει την Compass Services. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Εκπαίδευσης καλύπτουν τους τομείς της Διοίκησης Έργων (Project Management & Business Analysis) και των Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων (Soft Skills), όπως : Επικοινωνία, Διαχείριση Σχέσεων και Συγκρούσεων, Παρακίνηση, Επιλογή–Στελέχωση–Αξιολόγηση εργαζομένων, Διαχείριση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής αφορούν στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Εφήβων και στη Διαχείριση Σταδιοδρομίας των Ενηλίκων και παρέχονται είτε ατομικά ή σε ομάδες. Παράλληλα, συνδυάζοντας αμφότερα τα ακαδημαϊκά πεδία και τη συσσωρευμένη εμπειρία, αναλαμβάνει ως Project Coach, όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργασιών για την επιτυχή ολοκλήρωση Έργων: υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στελέχωση έργου, παρακολούθηση εργασιών, υποβολή εκθέσεων προόδου, απολογισμό και κεφαλαιοποίηση εμπειρίας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» όπου ηγείτο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Κέντρου Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ». Από το Σεπτέμβρη του 2016, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία της με την «ΕΠΑΝΟΔΟ» ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου υποστηρίζει άτομα από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμών ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία Συμβούλων ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. όπου μετείχε σε πλήθος έργων του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή στο πλαίσιο Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. Η κ. Ανδριώτη διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συγγραφή προτάσεων.