Υποβολή προτάσεων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή | Πηγές χρηματοδότησης για την ισότητα των φύλων

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων.

Μια εκπαιδευτική συνεδρία για να εξοικειωθείτε με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, για να κατανοήσετε – μέσω ενός συνδυασμού θεωρίας και πρακτικών ασκήσεων – πώς να προσεγγίσετε μια ευκαιρία από τις διοικητικές υποχρεώσεις μέχρι τη σύνταξη προτάσεων, και για να εμβαθύνετε τη γνώση για ευκαιρίες συγκεκριμένα για τον τομέα της ισότητας των φύλων.

Δομή

14.00 – 14.15 Welcoming and Intro
14.15 – 15.00 Fundamental of EU funds
EU Budget, EU Programs carusel, Administrative needs and obligations
15.00 – 15.20 First Working Group
Linking your needs to EU opportunities
15.20 – 15.50 Focus on Gender Equality
Specific Opportunities for Gender Equality
15.50 – 16.00 Διάλειμμα
16.00 – 16.45 From Opportunity to project
Steps for Submissions
16.45-17.40 Second Working Group
From Guidelines to Concept Note
17.40 – 18.00 Plenary Discussion and Q.A.
18.00 Closing

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στα ελληνικά μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, 14:00 -18:00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Μαρίνα Σάρλη είναι EU Development Manager στο Impact Hub Global Network. Τα τελευταία 20 χρόνια έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 100 Ευρωπαϊκά έργα ως Υπεύθυνη Εξεύρεσης Πόρων και/ή στη διαχείριση έργων. Η Μαρίνα έχει εργαστεί στην Ελλάδα, Ιταλία και Ευρώπη, για οργανισμούς κοινωνικής επιχειρηματικότητας και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. Elix, Fair Trade Hellas, Δήμος Λαμπέντουζα, Amref Italy, Fond Romania, Impact Hub Yerevan, Kopin Malta) με εστίαση στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μετανάστευση και την κοινωνική δικαιοσύνη, σε διοικητικούς ρόλους, ως εκπαιδεύτρια και σύμβουλος. καθώς και στην Εξεύρεση Πόρων. Η Μαρίνα είναι Ιταλίδα και έχει τη βάση της στην Αθήνα.