Η επικοινωνία σήμερα, τόσο ίδια και τόσο αλλιώτικη

Η κα Νερίνα Κομιώτη, Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος εμψυχώνει το σεμινάριο “Η επικοινωνία σήμερα: Τόσο ίδια και τόσο αλλιώτικη”. Το σεμινάριο αυτό έχει σκοπό να κάνει τους συμμετέχοντες να αξιολογήσουν τους τρόπους με τους οποίους επικοινωνούν με τα επιθυμητά κοινά τους. Έχει σκοπό να εντοπίσει τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην επικοινωνία, λόγω του digitization και της κρίσης, αλλά και να θυμίσει τις απλές αρχές της επικοινωνίας που μένουν σταθερές, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που συντελούνται στο ευρύτερο περιβάλλον και ανεξάρτητα από τις διαφορετικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται. Να επισημάνει παραμέτρους που πρέπει να εξετάζουμε για την ορθότητα και αποτελεσματικότητα της digital επικοινωνίας (owned & paid). Να αποτελέσει το έναυσμα για ανοιχτή συζήτηση και να παρακινήσει τους συμμετέχοντες σε περαιτέρω αναζητήσεις.

Πού και πότε:

Στον χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, Αθήνα), την Τρίτη 23 Μαΐου, 16.00-18.00

Ποιος είναι ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος

Ο ΣΔΕ ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 1978 με μέλη επιχειρήσεις βιομηχανικές, εμπορικές και υπηρεσιών, των οποίων τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες αντίστοιχα, διαφημίζονται ή σκοπεύουν να διαφημιστούν. Τα μέλη του ΣΔΕ καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (MME).

Το όραμα του ΣΔΕ είναι να αποτελεί καταλύτη για τις εξελίξεις και τις σχέσεις στο χώρο της επικοινωνίας. Για το λόγο αυτό παρακολουθεί, παρεμβαίνει και διαπραγματεύεται, ενημερώνει, συμβουλεύει και εκπαιδεύει για θέματα που σχετίζονται με την επικοινωνία και την εταιρική υπευθυνότητα.

Ο θεσμικός ρόλος του Συνδέσμου είναι κομβικός για την προάσπιση της εύρυθμης λειτουργίας του χώρου της επικοινωνίας, προς όφελος όλων των stakeholders του συγκεκριμένου χώρου και φυσικά του καταναλωτή. Και φυσικά, για την ανάδειξη της αξίας της προϊοντικής και εταιρικής επικοινωνίας, για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσα σε ένα πλαίσιο ορθών αξιών και πρακτικών.

H πρωτοβουλία Open Doors του ΣΔΕ έχει σκοπό τη διάχυση γνώσεων, τη δημιουργία ευκαιριών, την παροχή έμπρακτης υποστήριξης και την προώθηση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης, τόσο προς τα μέλη μας, όσο και προς την ευρύτερη αγορά της επικοινωνίας, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους νέους. Περιλαμβάνει προγράμματα και δράσεις που σχεδιάζει ή υποστηρίζει ο ΣΔΕ και που υλοποιούνται είτε από τον ίδιο, είτε σε συνεργασία με σημαντικούς συνεργάτες και αρωγούς.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Μπορείτε να τη δηλώσετε στο socialdynamo@bodossaki.gr ή καλώντας στο 210 7218726.