Κατανοώντας το Monitoring & Evaluation (Μ&Ε): ένας πολύτιμος βοηθός σχεδιασμού, λογοδοσίας και αποτελεσματικότητας

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος για την Ισότητα των Φύλων.

Μέσα από διαδραστικές μεθόδους και εργασία σε ομάδες, θα προσεγγίσουμε το Monitoring & Evaluation ως απαραίτητο εργαλείο για το σχεδιασμό προγραμμάτων. Θα Κατανοήσουμε πώς τα στοιχεία του Μ&Ε μπορούν να μας βοηθήσουν να απαντήσουμε σε ουσιαστικές ερωτήσεις για το έργο μας, να εξάγουμε συμπεράσματα και να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις.  

Δομή

10:00 – 10:30 Γνωριμία & Εισαγωγή

Ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες & προσδοκίες και τι θα καλύψουμε στο εργαστήριο

Τι είναι το  Monitoring και τι το Evaluation; Μύθοι, πραγματικότητες και προσεγγίσεις του Μ&Ε 

10:30 – 11:30 Σχεδιασμός ‘εικονικού’ προγράμματος: η διαδρομή από το πρόβλημα στην αλλαγή

Δουλεύουμε σε ένα ‘εικονικό’ πρόβλημα και ορίζουμε τις συνδέσεις δράσεων με τα διαφορετικά επίπεδα αποτελεσμάτων και τους δείκτες επιτυχίας

11:30 – 11:40 Διάλειμμα 

11:40 – 12:40 Σχεδιασμός του αληθινού προγράμματος

Σε ομάδες εργασίας, σχεδιάζουμε τη διαδρομή ενός πραγματικού προγράμματος των οργανώσεών μας, ενσωματώνοντας το Μ&Ε.

12:40 – 12:50 Διάλειμμα 

12:50 – 13:50 Μ&Ε συστήματα, εργαλεία & εκθέσεις έργου

Αναλύουμε πώς μπορεί να αποτυπωθεί το Μ&Ε ενός προγράμματος σε σύστημα και τι περιλαμβάνει αυτό.  Αξιολογούμε τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες βασικών εργαλείων συλλογής αξιόπιστων δεδομένων για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ανακαλύπτουμε διαφορετικούς τρόπους παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε εκθέσεις έργου

13:50 – 14:00 Αξιολόγηση εργαστηρίου & κλείσιμο

Πού και πότε

Το σεμινάριο διεξάγεται στον 1ο όροφο των γραφείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μουρούζη 14 – 10674, την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024, 10:00 – 14:00. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Γλυκερία Αράπη είναι σύμβουλος στρατηγικού σχεδιασμού, παρακολούθησης & αξιολόγησης έργου, συντονίστρια προγραμμάτων και εκπαιδεύτρια ενηλίκων στο χώρο της Κοινωνίας των Πολιτών. Έχει διανύσει πάνω από 20 χρόνια στο χώρο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της παγκόσμιας ανάπτυξης και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με διαφορετικούς φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, πανεπιστημιακά ιδρύματα, εταιρείες και (δια)κρατικούς φορείς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.  Έχει διατελέσει Διευθύντρια του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας (2021-2023). Εργάστηκε για την ActionAid Ελλάς για 12 έτη ως επικεφαλής των τμημάτων Τοπικών Προγραμμάτων για ευπαθείς ομάδες, Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου, Λογοδοσίας, Οργανωσιακής Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Έχει διατελέσει επικεφαλής του διεθνούς τμήματος Παρακολούθησης & Αξιολόγησης Έργου της ActionAid International. Υπήρξε Πρόεδρος της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη και ιδρυτικό μέλος της Ώσμωσης – Κέντρο Τεχνών και Διαπολιτισμικής Αγωγής. Απόφοιτος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Ethnic & Racial Studies από το Trinity College της Ιρλανδίας.