Κατάρτιση επικοινωνιακής στρατηγικής – Για φορείς του ACF

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active Citizens Fund.

Η επικοινωνία σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα για τον καθένα μας. Ένα όμως είναι σίγουρο. Ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι απαραίτητος σε κάθε ΜΚΟ ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά το έργο της στο ευρύ κοινό και να συμβάλλει στην επιτυχία της αποστολής της σε βάθος χρόνου.  Η επικοινωνιακή στρατηγική είναι απαραίτητη ώστε η οργάνωση να αναδείξει τον αντίκτυπο της στην κοινωνία και να κάνει τους πολίτες να ενδιαφερθούν πραγματικά γι΄ αυτήν. Επίσης, είναι απαραίτητη για να τους εμπνεύσει ώστε να θελήσουν να μετέχουν ενεργά αλλά και για να ξεχωρίσει στα μάτια των χορηγών έτσι ώστε να θελήσουν με τη σειρά τους να την υποστηρίξουν με ουσιαστικό τρόπο.

Η επικοινωνιακή στρατηγική δεν είναι τίποτα παραπάνω ή λιγότερο από ένα στρατηγικό σχέδιο προσέγγισης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της οργάνωσής, όπως είναι οι δωρητές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη, οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι, οι επωφελούμενοι, η πολιτεία.

Τι χρειάζεται λοιπόν για να πει κανείς με αποτελεσματικό τρόπο την ιστορία της δικής του ΜΚΟ; Είναι κάτι που κάνει ένας άνθρωπος μόνος του ή χρειάζεται τη συμβολή περισσότερων; Γίνεται με αφορμή κάτι συγκεκριμένο πχ. μια επετειακή εκδήλωση ή σχετίζεται με κάτι μακροπρόθεσμο; Σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο, μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ένα μεγάλο προϋπολογισμό;

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εις βάθος κατανόηση του ρόλου της επικοινωνιακής στρατηγικής στη λειτουργία μιας ΜΚΟ, στην προώθηση του σκοπού της καθώς και της συμβολής του στην ανάπτυξη της. Ο τρόπος σχεδιασμού βασίζεται στη μετατροπή των ιδεών που θα αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου σε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόσουν άμεσα. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα δικά τους βιώματα και προβληματισμούς και μέσα από την ομαδική συζήτηση να αναδειχθούν τα «μαθήματα» που αξίζει να κρατήσουν.

Τα πρακτικά παραδείγματα (case studies) και οι ασκήσεις κατανόησης που στηρίζονται στο βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, θα συμβάλλουν ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να:

  • Κατανοήσουν την έννοια της επικοινωνιακής στρατηγικής από το Α ως το Ω
  • Αντιληφθούν γιατί είναι απαραίτητη και ποια είναι η σχέση της με την επιχειρησιακή στρατηγική
  • Επικεντρωθούν στα βήματα κατάρτισης μιας τέτοιας στρατηγικής
  • Αναγνωρίσουν ποιοι ακριβώς εμπλέκονται στον σχεδιασμό της
  • Συνειδητοποιήσουν τη σχέση που έχει η επικοινωνιακή στρατηγική με την εξεύρεση πόρων και την προσέλκυση εθελοντών
  • Εμβαθύνουν σχετικά με το πού θα πρέπει να δίνει έμφαση κάθε ΜΚΟ αναλόγως των πόρων (ανθρώπινων-υλικών) που διαθέτει

Δομή Εργαστηρίου

Δευτέρα 17 Μαΐου (14.00 17.00)

14.00 – 14.20: Εισαγωγή – τι σημαίνει στρατηγική

14.20 -14.40: Άσκηση: Προσδιορίστε το όραμα και την αποστολή σας

14.40 – 14.55: Τι σημαίνει επικοινωνιακή στρατηγική

14.55 -15.10: Επικοινωνιακοί στόχοι: χαρακτηριστικά και διαφορές

15.10 – 15.40: Ανάλυση της τωρινής σας κατάστασης:

  • SWOT ανάλυση: Δυνατά σημεία, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές
  • PEST ανάλυση: Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί & Τεχνολογικοί παράγοντες-θετικοί και αρνητικοί
  • Ανάλυση ανταγωνισμού

15.40 – 16.00: Διάλλειμα

16.00 – 16.25: Άσκηση:  Διαμορφώστε την ανάλυση SWOT της δικής σας οργάνωσης

16.25 – 16.45: Κοινά στόχος (WHO): εντός και εκτός οργανισμού, άμεσα και έμμεσα, άτομα με επιρροή, stakeholders, φορείς και πολιτεία

16.45 – 17.00: Περίληψη 1ης ημέρας, Συζήτηση, Κλείσιμο

 

Τρίτη 18 Μαΐου (14.00 – 17.00)

14.00 – 14.25: Άσκηση:  Ορίστε τα 2-3 βασικά κοινά στόχος που σας ενδιαφέρουν

14.25 – 15.10: Μηνυματική πολιτική, Παραδείγματα καλών πρακτικών

15.10 – 15.45: Άσκηση:  Τι  θέλετε να πείτε σε κάθε ένα από τα κοινά-στόχος; Το χρειάζεται να γνωρίζουν; Με ποιους τρόπους μπορείτε να τους προσεγγίσετε;

15.45 – 16.00: Διάλλειμα

16.00 – 16.25: Χρονοδιάγραμμα, Πόροι, Κίνδυνοι και μετριασμός, Προτεραιότητες

16.25 – 16.40: Σύνοψη

16.40 – 17.00: Συζήτηση, Κλείσιμο

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 17 Μαΐου & Τρίτη 18 Μαΐου, 14:00-17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Για τη συμμετοχή σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα και για τις δυο ημέρες. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

 

Λίγα λόγια την Αφροδίτη Στάθη

Η Αφροδίτη Στάθη, απόφοιτος του London School of Economics και κάτοχος της υποτροφίας US German Marshall Memorial, έχει 20 χρόνια εμπειρίας κυρίως στους τομείς στρατηγικής, διοίκησης, επικοινωνίας και φιλανθρωπίας έχοντας εργαστεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Kantar Added Value Strategic Marketing, των διαφημιστικών εταιρειών TBWA και Cream, του Ομίλου PR  V+O Communications, και πιο πρόσφατα ως Διοικητική Διευθύντρια της Εταιρείας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ.

Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην ενδυνάμωση της εταιρικής φήμης μέσα από τη δημιουργία δυνατής και  διαφοροποιημένης στρατηγικής για τις μάρκες (brands), την προώθηση της εμπορικής ανάπτυξης και την ενδυνάμωση του κοινωνικού αντίκτυπου των οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται.

Η Αφροδίτη συμβουλεύει εταιρείες και οργανισμούς στο πως να υιοθετήσουν και να επικοινωνήσουν τα ESG κριτήρια (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) που συνδέονται με τους 17 παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Ως πραγματική συνήγορος των παιδιών, καταθέτει συχνά την άποψή της υπέρ των δικαιωμάτων τους, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργή γύρω από το θέμα του ρόλου των επιχειρήσεων στην κοινωνία εν γένει, στο ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στην ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών αλλά και ως ενεργή εθελόντρια της κοινωνίας των πολιτών.

Πρόσφατα, ίδρυσε μαζί με την αδελφή της Δάφνη μια συμβουλευτική εταιρία που επικεντρώνεται σε θέματα στρατηγικής, επικοινωνίας και βιωσιμότητας.

Συνεργάζεται με το Social Dynamo από το 2017 προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της σε καίρια θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση των ΜΚΟ όπως είναι η διαμόρφωση στρατηγικής χορηγιών, ο σχεδιασμός καινοτόμων προγραμμάτων καθώς και η χάραξη και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.