Αθήνα: Κατάρτιση Επικοινωνιακής Στρατηγικής

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Η επικοινωνία σημαίνει πολλά και διαφορετικά πράγματα για τον καθένα μας. Ένα όμως είναι σίγουρο. Ο σχεδιασμός της επικοινωνιακής στρατηγικής είναι απαραίτητος σε κάθε ΜΚΟ ώστε να προωθηθεί αποτελεσματικά το έργο της στο ευρύ κοινό και να συμβάλλει στην επιτυχία της αποστολής της σε βάθος χρόνου.

Η επικοινωνιακή στρατηγική είναι απαραίτητη ώστε η οργάνωση να αναδείξει τον αντίκτυπο της στην κοινωνία και να κάνει τους πολίτες να ενδιαφερθούν πραγματικά γι΄ αυτήν.

Επίσης, είναι απαραίτητη για να τους εμπνεύσει ώστε να θελήσουν να μετέχουν ενεργά αλλά και για να ξεχωρίσει στα μάτια των χορηγών έτσι ώστε να θελήσουν με τη σειρά τους να την υποστηρίξουν με ουσιαστικό τρόπο.

Η επικοινωνιακή στρατηγική δεν είναι τίποτα παραπάνω ή λιγότερο από ένα στρατηγικό σχέδιο προσέγγισης όλων των ενδιαφερόμενων φορέων της οργάνωσής, όπως είναι οι δωρητές, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το διοικητικό συμβούλιο, τα μέλη, οι εθελοντές, οι εργαζόμενοι, οι επωφελούμενοι, η πολιτεία.

Τι χρειάζεται λοιπόν για να πει κανείς με αποτελεσματικό τρόπο την ιστορία της δικής του ΜΚΟ; Είναι κάτι που κάνει ένας άνθρωπος μόνος του ή χρειάζεται τη συμβολή περισσότερων; Γίνεται με αφορμή κάτι συγκεκριμένο πχ. μια επετειακή εκδήλωση ή σχετίζεται με κάτι μακροπρόθεσμο; Σε μια τόσο δύσκολη οικονομικά περίοδο, μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς ένα μεγάλο προϋπολογισμό;

Σκοπός του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι η εις βάθος κατανόηση του ρόλου της επικοινωνιακής στρατηγικής στη λειτουργία μιας ΜΚΟ, στην προώθηση του σκοπού της καθώς και της συμβολής του στην ανάπτυξη της. Ο τρόπος σχεδιασμού βασίζεται στη μετατροπή των ιδεών που θα αναπτυχθούν από τους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου σε μια ρεαλιστική προσέγγιση που θα μπορούν οι ίδιοι να εφαρμόσουν άμεσα. Παράλληλα, θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να μοιραστούν τα δικά τους βιώματα και προβληματισμούς και μέσα από την ομαδική συζήτηση να αναδειχθούν τα «μαθήματα» που αξίζει να κρατήσουν.

Τα πρακτικά παραδείγματα (case studies) και οι ασκήσεις κατανόησης που στηρίζονται στο βιωματικό και διαδραστικό τρόπο, θα συμβάλλουν ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να:

  • Κατανοήσουν την έννοια της επικοινωνιακής στρατηγικής από το Α ως το Ω
  • Αντιληφθούν γιατί είναι απαραίτητη και ποια είναι η σχέση της με την επιχειρησιακή στρατηγική
  • Επικεντρωθούν στα βήματα κατάρτισης μιας τέτοιας στρατηγικής
  • Αναγνωρίσουν ποιοι ακριβώς εμπλέκονται στον σχεδιασμό της
  • Συνειδητοποιήσουν τη σχέση που έχει η επικοινωνιακή στρατηγική με την εξεύρεση πόρων και την προσέλκυση εθελοντών
  • Εμβαθύνουν σχετικά με το πού θα πρέπει να δίνει έμφαση κάθε ΜΚΟ αναλόγως των πόρων (ανθρώπινων-υλικών) που διαθέτει

Δομή εργαστηρίου

10.00 – 10.20: Εισαγωγή – τι σημαίνει στρατηγική, διαφορά ιδεατής και ρεαλιστικής προσέγγισης

10.20 – 10.40: Άσκηση Α: Προσδιορίστε το όραμα και την αποστολή σας. Εάν σας έχει δοθεί έτοιμο, σκεφτείτε πως θα το επικαιροποιούσατε πχ. όραμα «η φιλοδοξία σας για το 2030»

10.40 – 11.00: Συζήτηση/ παρουσίαση της Άσκησης Α από τους συμμετέχοντες και ανατροφοδότηση

11.00 – 11.15: Τι σημαίνει επικοινωνιακή στρατηγική

11.15 – 11.30: Επικοινωνιακοί στόχοι: χαρακτηριστικά και διαφορές

11.30 – 12.00: Ανάλυση της τωρινής σας κατάστασης:

  • SWOTανάλυση: Δυνατά σημεία, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες και Απειλές
  • PESTανάλυση: Πολιτικοί, Οικονομικοί, Κοινωνικοί & Τεχνολογικοί παράγοντες-θετικοί και αρνητικοί
  • Ανάλυση συγγενών οργανώσεων – «ανταγωνισμού»

12.00 – 12.30: Άσκηση Β: Διαμορφώστε την ανάλυση SWOT της δικής σας οργάνωσης και συμπεριλάβετε στοιχεία της ανάλυσης PEST

12.30 – 12.50: Διάλλειμα

12.50 – 13.20: Συζήτηση/ παρουσίαση της Άσκησης Β από τους συμμετέχοντες και ανατροφοδότηση

13.20 – 13.40: Κοινά στόχος (WHO): εντός και εκτός οργανισμού, άμεσα και έμμεσα, άτομα με επιρροή, διαμορφωτές γνώμης, stakeholders, φορείς και πολιτεία

13.40 – 14.05: Άσκηση Γ: Ορίστε τα 2-3 βασικά ή αναδυόμενα κοινά στόχος που σας ενδιαφέρουν. Περιγράψτε τα. Τι τους αρέσει; Τι δεν τους αρέσει; Τι τους διαφοροποιεί;

14.05 – 14.50: Μηνυματική πολιτική, Παραδείγματα καλών πρακτικών με διάδραση

14.50 – 15.20: Άσκηση Δ: Τι  θέλετε να πείτε σε κάθε ένα από τα κοινά-στόχος; Τι χρειάζεται να τους πείτε; Με ποιους τρόπους μπορείτε να τους προσεγγίσετε;

15. 20 – 15.40: Διάλειμμα

15.40 – 16.10: Συζήτηση/ παρουσίαση της Άσκησης Γ&Δ  από τους συμμετέχοντες και ανατροφοδότηση

16.10 – 16.20: Καλές πρακτικές/ Διαφημίσεις

16.20 – 16.40: Χρονοδιάγραμμα, Πόροι, Κίνδυνοι και μετριασμός, Προτεραιότητες

16.40 – 17.00: Σύνοψη, Συζήτηση, Κλείσιμο

17.00 – 18.00:Κατ’ ιδίαν σύντομη συνάντηση με όποιον εκπρόσωπο οργάνωσης το επιθυμεί

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στον 1ο όροφο των γραφείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μουρούζη 14 – 10674, την Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 10.00 – 18.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Αφροδίτη Στάθη έχει 21 χρόνια εμπειρίας κυρίως στους τομείς στρατηγικής, διοίκησης, επικοινωνίας και φιλανθρωπίας. Aπόφοιτος του London School of Economics και κάτοχος της υποτροφίας US German Marshall Memorial, έχει εργαστεί ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Kantar Added Value Strategic Marketing, των διαφημιστικών εταιρειών TBWA και Cream, του Ομίλου PR  V+O Communications, και πιο πρόσφατα ως Διοικητική Διευθύντρια της Εταιρείας κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ΕΛΙΖΑ. Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην ενδυνάμωση της εταιρικής φήμης μέσα από τη δημιουργία δυνατής και  διαφοροποιημένης στρατηγικής για τις μάρκες (brands), την προώθηση της εμπορικής ανάπτυξης και την ενδυνάμωση του κοινωνικού αντίκτυπου των οργανισμών με τους οποίους συνεργάζεται. Η Αφροδίτη συμβουλεύει εταιρείες και οργανισμούς στο πως να υιοθετήσουν και να επικοινωνήσουν τα ESG κριτήρια (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) που συνδέονται με τους 17 παγκόσμιους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως πραγματική συνήγορος των παιδιών, καταθέτει συχνά την άποψή της υπέρ των δικαιωμάτων τους, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργή γύρω από το θέμα του ρόλου των επιχειρήσεων στην κοινωνία εν γένει, στο ζήτημα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στην ενδυνάμωση των νέων επαγγελματιών αλλά και ως ενεργή εθελόντρια της κοινωνίας των πολιτών. To 2021 ίδρυσε μαζί με την αδελφή της Δάφνη την Blossom Advanced Communications (https://blossomy.gr ) που επικεντρώνεται σε θέματα Στρατηγικής, Επικοινωνίας, Βιωσιμότητας και Engagement. Συνεργάζεται με το Social Dynamo από το 2017 προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία της σε καίρια θέματα που αφορούν την ενδυνάμωση των ΜΚΟ όπως είναι η διαμόρφωση στρατηγικής χορηγιών, ο σχεδιασμός καινοτόμων προγραμμάτων καθώς και η χάραξη και υλοποίηση επικοινωνιακής στρατηγικής. Στην παρούσα φάση διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν την επικοινωνία.