Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ΜΚΟ, Από την Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

Στο σεμινάριο “ΜΚΟ και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Από την Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο”, το ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος), πραγματεύεται τις αρχές της επιχειρηματικότητας και πώς αυτές βρίσκουν εφαρμογή στη λειτουργία μη κυβερνητικών οργανισμών, αναδεικνύει τη σημασία της ομάδας και εισάγει τους συμμετέχοντες στη λειτουργία του εργαλείου ‘Business Model Canvas”. Το σεμινάριο διεξάγεται την Παρασκευή 17 Μαρτίου, 15.00-18.00, και εισηγητής του είναι ο κ. Γεώργιος Βλάχος, μέλος του ΚΕΜΕΛ. Περισσότερα για το ΚΕΜΕΛ μπορείτε να δείτε εδώ.
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν, και μπορείτε να τη δηλώσετε στο socialdynamo@bodossaki.gr, ή καλώντας στο 210 7218726. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.