Μέτρηση Κοινωνικού Αντικτύπου – το παράδειγμα της PwC

Η μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου αφορά στην τεκμηριωμένη απόδειξη των οφελών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες ενός οργανισμού. Σκοπό έχει να καταδείξει τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα του έργου του οργανισμού. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τη χρήση δεδομένων και μετρήσιμων στοιχείων (ποσοτικών και ποιοτικών) για κάθε δραστηριότητα και λειτουργία. Η μέτρηση του Κοινωνικού Αντικτύπου είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για να αποδείξει ένας οργανισμός την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων του σε χρηματοδότες, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία γενικότερα. Αποτελεί επίσης μία μέθοδο συνεχούς μάθησης και βελτίωσης του οργανισμού, προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του.

Η PwC θα μας παρουσιάσει την επαγγελματική θεωρία καταμέτρησης, αλλά και πρακτικά παραδείγματα τόσο από την εμπειρία της εταιρείας, όσο και από αυτή των εισηγητών της.

Πιο ειδικά, θα ανακαλύψουμε τη σημασία των παραγόντων ESG (Environment, Social, Governance) για τους χρηματοδότες, και τη διασύνδεσή τους με τη μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου. Οι παράγοντες ESG αναδεικνύονται σε σημαντικό συντελεστή που επηρεάζει την πρόσβαση των οργανισμών στη χρηματοδότηση, καθώς συνδέονται άμεσα με την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: οι χρηματοδότες ζητούν περισσότερη πληροφόρηση σχετικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο των σχετικών δράσεων, καθώς θέλουν να αναδείξουν ποσοτικά στοιχεία που θα επηρεάσουν τις ESG επιδόσεις τους.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε παρόχους κοινωνικών υπηρεσιών και προγραμμάτων, που επιθυμούν να αξιολογήσουν το έργο τους ή να μετρήσουν τον αντίκτυπό τους – είτε αυτός αφορά ένα επιμέρους πρόγραμμά τους, είτε την οργάνωσή τους συνολικά σε στρατηγικό επίπεδο.

 Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 14:00-17:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για την PwC

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 158 χώρες με περισσότερα από 250.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com.

 

Λίγα λόγια για τους εισηγητές

Ο Δημήτριος Σακίπης είναι Senior Manager, επικεφαλής των υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής της PwC. Διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τομέα Βιωσιμότητας και της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και συνεργάζεται με οργανισμούς και επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, σε θέματα καταμέτρησης και βελτίωσης του Κοινωνικού Αντικτύπου. Είναι κάτοχος Msc Environmental Design & Environmental Engineering από το University College U. of London και B. Eng. Χημικός Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών καθώς και πιστοποιημένος ορκωτός λογιστής από το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Η Βίβιαν Τσαμαδού είναι Senior Manager στην PwC Ελλάδος από το 2007. Έχει εργασθεί ως υπεύθυνη επικοινωνίας σε ένα ευρύ φάσμα εταιρειών στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Microsoft και η Intracom. Είναι απόφοιτος Αρσακείου, πτυχιούχος BA Language & Foreign Studies από το University of Maryland και ΜΑ από το American University. Μιλάει έξι γλώσσες και διαθέτει εκτενή εμπειρία ως εκπαιδεύτρια επαγγελματικής επικοινωνίας στα Αγγλικά και στα Ελληνικά, καθώς και motivational speaker. Συντάσσει το Sustainability Report της PwC Ελλάδος τα τελευταία τρία χρόνια.

Η Τζωρτζίνα Γραφάκου είναι Senior Associate στο τμήμα Sustainability and Climate Change της PwC. Διαθέτει εμπειρία 6 ετών στον τομέα της της Βιωσιμότητας, θεσπίζοντας στρατηγικές, οδηγώντας πρωτοβουλίες και καθιερώνοντας θετικό αποτύπωμα  στους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς τομείς της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι κάτοχος Msc Environmental Systems Engineering από το University College University of London και M. Eng. Χημικός Μηχανικός από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Κατέχει τον τίτλο του Practitioner από το  Institute of Environmental Management & Assessment.