Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και ΜΚΟ, Από την Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο

Στο σεμινάριο «ΜΚΟ και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Από την Ιδέα στο Επιχειρηματικό Σχέδιο», το ΚΕΜΕΛ (Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος), πραγματεύεται τις […]

Περισσότερα