Παρουσίαση Προγραμμάτων ΕΕ, διεθνών οργανισμών και ΕΣΠΑ

Η κοινωφελής, μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία ΑΕΛΙΑ («ΑΕΛΙΑ εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή») παρουσιάζει τις δυνατότητες που προσφέρονται για τις επιμέρους κατηγορίες ΜΚΟ για χρηματοδότηση από προγράμματα ΕΕ, διεθνών οργανισμών και ΕΣΠΑ.

Στην διάλεξη που διοργανώνεται την Πέμπτη 8 Ιουνίου 16:00-18:00 θα επισημανθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει μία ΜΚΟ στο πεδίο αυτό λόγω περιορισμών επιλογών, λόγω ανταγωνιστικότητας και λόγω δυσχερειών να ανταποκριθούν στις ειδικές απαιτήσεις. Επίσης θα παρουσιαστούν:

– οι προϋποθέσεις συμμετοχής,

– η ανάγκη διαχειριστικής επάρκειας της ΜΚΟ

– η ανάγκη συγκρότησης consortium

– οι προσκλήσεις στη συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς αλλά και

– ο τρόπος προετοιμασίας όσον αφορά τις πρακτικές υποχρεώσεις κατά την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης, αλλά και αυτές μετά την έγκρισή της.

Διάρκεια 120 λεπτά: διάλεξη 90 λεπτών & συμπληρωματική συνέντευξη έμπειρου φορέα στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης (διάρκειας 30 λεπτών).

Η παρουσίαση υλοποιείται στον χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, Αθήνα μετρό Ευαγγελισμός). Η συμμετοχή στην παρουσίαση είναι δωρεάν και μπορείτε να τη δηλώσετε στο socialdynamo@bodossaki.gr, ή καλώντας στο 210 7218726.

Λίγα λόγια για την ΑΕΛΙΑ

Η ΑΕΛΙΑ («ΑΕΛΙΑ εργαστήρι για την επαγγελματική ζωή») είναι μία κοινωφελής, μη κερδοσκοπική αστική εταιρεία, με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση δηλαδή την υποστήριξη επαγγελματιών όλων των κλάδων ώστε

– να προχωρήσουν σε επαγγελματικές επιλογές,
– να υλοποιήσουν τα νέα επαγγελματικά τους σχέδια,
– να ενημερωθούν και να προετοιμαστούν για επαγγελματικές προκλήσεις
– να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες (soft skills).

Η ενδυνάμωση παρέχεται μέσα από:

(α) Εκπαιδευτικές Δράσεις (εργαστήρια ή διαλέξεις),

(β) Mentoring μεμονωμένα ή στο πλαίσιο προγραμμάτων,

(γ) Δικτύωση και δημιουργία κοινοτήτων επαγγελματιών και

(δ) κατά περιπτώσεις από τη συνολική υποστήριξη ενός επαγγελματικού εγχειρήματος (ενός ή περισσοτέρων) με ενεργό μας εμπλοκή, στην ουσία με την ανάληψη της Επιτάχυνσης του Επαγγελματικού Εγχειρήματος (project acceleration)