Παρουσίαση της μεθόδου crowdfunding για ΜΚΟ

Το GIVE&FUND, μια ελληνική πλατφόρμα crowdfunding, θα βρίσκεται στο Social Dynamo (Καρνεάδου 25, Αθήνα), την Πέμπτη 23 Μαρτίου, 15.00-16.30, προκειμένου να παρουσιάσει τη μέθοδο με την οποία μία οργάνωση ή άτυπη ομάδα της κοινωνίας των πολιτών,μπορεί να ξεκινήσει ένα έργο crowdfunding για τη χρηματοδότηση της κοινωφελούς της δραστηριότητας. Εισηγητής της παρουσίασης είναι ο κ. Γιάννης Χατζήμπεης, ιδρυτής του GIVE&FUND και η είσοδος σε αυτήν είναι δωρεάν.
Μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην παρουσίαση στο socialdynamo@bodossaki.gr ή καλώντας στο 210 7218726. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.