Παρουσίαση Το φορολογικό και νομικό πλαίσιο για τις πηγές εισοδήματος των ΜΚΟ στην Ελλάδα

Την Πέμπτη 9 Μαρτίου από τις 12.00 έως τις 14.00 υποδεχόμαστε τη Φαίη Ορφανού, δικηγόρο και διαχειρίστρια της ΑΜΚΕ ‘Αέλια‘, προκειμένου να μας παραθέσει βασικά στοιχεία για το πώς το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή η γενική νομοθεσία (ιδίως το αστικό και εμπορικό δίκαιο) και η φορολογική νομοθεσία ρυθμίζουν τις πηγές εσόδων των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και τις δραστηριότητες, συναλλαγές ή άλλες ενέργειες από τις οποίες προκύπτουν τα έσοδα αυτά. Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν. Για να κλείσετε θέση, επικοινωνείστε στο 210 7218726 ή στο socialdynamo@bodossaki.gr. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.