4ήμερο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΚΟ (Θεσσαλονίκη)
Το “4ήμερο πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΚΟ” διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το Hellenic Design Center σε συνεργασία με το Social Dynamo, με σκοπό να προσφέρει πρακτικές γνώσεις σε όσους θέλουν να σχεδιάσουν υπηρεσίες ή έργα που αναγνωρίζουν και απαντούν στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
 
Απευθύνεται σε όσους εργάζονται σε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, ασχέτως νομικής μορφής, ή σε φορείς για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.
 
Μέσα σε 4 ημέρες θα δοθούν απαντήσεις στα εξής:
  • Πώς αναγνωρίζεις τις αληθινές ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεσαι;
  • Πώς σχεδιάζεις υπηρεσίες, προϊόντα ή προγράμματα που ικανοποιούν τις πραγματικές προσδοκίες της κοινωνίας;
  • Πώς λύνεις γρήγορα και αποτελεσματικά προκλήσεις που προκύπτουν στην εργασία σου;
  • Πώς προσαρμόζεις τη δουλειά σου στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς;
Εγγραφές μέχρι 30/11 εδώ.
Περισσότερες πληροφορίες https://hellenicdesigncentre.gr/ngosupportprogram/
 
To Hellenic Design Centre και το Social Dynamo συνεργάζονται για να παρουσιάσουν 4 εντατικά απογεύματα γνώσης και ενίσχυσης ΜΚΟ. Αντιλαμβανόμενοι τις άμεσες ανάγκες των φορέων ενίσχυσης της κοινωνίας στη Θεσσαλονίκη, σχεδιάσαμε ένα εργαστήριο 4 ημερών, ώστε να εκπαιδεύσουμε τους συμμετέχοντες πάνω στους πιο σύγχρονους τρόπους σχεδιασμού υπηρεσιών και προγραμμάτων.
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 4 βήματα μιας γενικότερης μεθοδολογίας, ένα κάθε απόγευμα, τα οποία θα αναλυθούν σε όσο βάθος χρειάζεται ώστε φεύγοντας κάποιος από το εργαστήριο να μπορεί μόνος του να υλοποιήσει προγράμματα βασισμένα στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.
 
Πότε;
10,12,17 και 19 Δεκεμβρίου, 18.00-21.30
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Understand the problem
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Prepare the service
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Service Framework
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Effect chain
 
Πόσοι;
30 εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, σε φορείς κοινωνικής επιχειρηματικότητας, σε πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών κ.λπ.
 
Πού;
Στο ΟΚ!Τhess (Κυδωνίων και Μαρία Κάλλας, πίσω από το Μέγαρο Μουσικής)
Κόστος;
Δωρεάν!
———————————————————————————
Aναλυτικό πρόγραμμα:
10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Understand the problem
17.30-18.00 Προσέλευση στο ok!thess
18.00-18.30 Καλωσόρισμα και γνωριμία συμμετεχόντων
18.30-19.00 Εισαγωγή στο Service Design
19.00-19.45 Background: Understand the problem
19.45-20.15 Background: Understand the target group
20.15-21.00 Background: Understand the market
21.00-21.30 Κλείσιμο & homework!
 
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ |Prepare the service
17.30-18.00 Προσέλευση στο ok!thess
18.00-18.30 Σχεδιασμός έρευνας χρηστών
18.30-19.30 Σχεδιασμός έρευνας χρηστών
19.30-20.30 Service Blueprint
20.30-21.00 Service Blueprint
21.00-21.30 Κλείσιμο & homework!
 
17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Service Framework
17.30-18.00 Προσέλευση στο ok!thess
18.00-18.30 Eισαγωγή
18.30-19.30 What should define the service
19.30-20.30 What should define the service
20.30-21.00 Παρουσίαση
21.00-21.30 Κλείσιμο & homework!
 
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Effect chain
17.30-18.00 Προσέλευση στο ok!thess
18.00-18.30 Eισαγωγή
18.30-19.30 Long/Short term effect
19.30-20.30 Activities/Deliverables
20.30-21.00 Critical success factors
21.00-21.30 Συμπεράσματα & Κλείσιμο