Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Κοινωνία των Πολιτών

Το Open Lab: Athens, παρουσιάζει την Πέμπτη 27 Απριλίου και ώρα 16.00-18.00, το εργαστήριο “Σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας ψηφιακές τεχνολογίες για την υποστήριξη δομών αλληλεγγύης και της κοινωνίας των πολιτών: Μελέτες περιπτώσεων”. Συγκεκριμένα το εργαστήριο δομείται πάνω στις εξής ενότητες:
– Open Lab Newcastle University: Διάδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Ψηφιακή Κοινωνία των Πολιτών
– Open Lab: Athens: Συμμετοχική έρευνα δράσης για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων με σκοπό την υποστήριξη της κοινωνίας των πολιτών και δομών αλληλεγγύης στην Ελλάδα
– Demo τεχνολογιών και συζήτηση για τη χρηστικότητα και καταλληλότητά τους ως προς την επέκταση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Το Open Lab: Athens ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2016. Είναι ένα εργαστήριο έρευνας και τεχνολογίας με έδρα την Αθήνα και αποτελεί μια πρωτοβουλία στον ερευνητικό χώρο της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή (human computer interaction), μεταξύ των πανεπιστημίων του Newcastle, Swansea, Saarland, Hasselt και Northumbria. Το OL: Athens στοχεύει κυρίως στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τεχνολογιών για την υποστήριξη δομών αληλεγγύης μέσω της δημιουργίας καινοτόμων κοινωνικών μοντέλων παροχής υπηρεσιών, αυτο-οργάνωσης και συμμετοχικής λήψης αποφάσεων “από τη βάση”.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο εργαστήριο καλώντας στο 210 7218726 ή στέλνοντας το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr.