Οικονομικές καταστάσεις των ΜΚΟ: τα πρώτα βήματα – Θεσσαλονίκη

Financial Literacy-Basic steps to understanding the financial statements

Το Social Dynamo με την υποστήριξη της PwC, διοργανώνει εκπαιδευτική παρουσίαση “Financial Literacy-Basic steps to understanding the financial statements”, με σκοπό να εισάγει τους συμμετέχοντες στις βασικές έννοιες και τον τρόπο σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων. Στόχος της παρουσίασης είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τον τρόπο απεικόνισης των οικονομικών στοιχείων μιας οντότητας στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και με την διεξαγωγή συμπερασμάτων που αφορούν την ρευστότητα και την βιωσιμότητα ενός οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν σχετικά με:

  • τις βασικές αρμοδιότητες της θέσεως της οικονομικής διαχείρισης μιας οντότητας και τις απαραίτητες δεξιότητες των ανθρώπων που ασχολούνται με αυτή
  • τη διενέργεια απολογισμού και την παρακολούθηση αποκλίσεων
  • τον τρόπο σύνταξης και την πληροφόρηση που αντλείται μέσω του Ισολογισμού
  • τον τρόπο σύνταξης και την πληροφόρηση που αντλείται μέσω της Κατάστασης Αποτελεσμάτων χρήσεων
  • τον τρόπο σύνταξης και την πληροφόρηση που αντλείται μέσω της Κατάστασης Ταμειακών Ροών
  • το Κεφάλαιο κίνησης και τον κύκλο ταμειακών ροών

Το εργαστήριο απευθύνεται στους υπεύθυνους οικονομικής διαχείρισης ΜΚΟ.

Πού και πότε

Το σεμινάριο διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη 16 Ιουλίου, 5.30μμ-7.00μμ, στα γραφεία του Solidarity Now, Πτολεμαίων 29Α.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3428087.

Λίγα λόγια για την PwC

Στην PwC, στόχος μας είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης στην κοινωνία και η επίλυση σημαντικών προβλημάτων. Είμαστε ένα δίκτυο εταιρειών σε 158 χώρες με περισσότερα από 250.000 στελέχη που δεσμεύονται να παραδίδουν ποιοτικό έργο στις ελεγκτικές, φορολογικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν. Πείτε μας τι έχει αξία για σας και μάθετε ακόμα περισσότερα στην ιστοσελίδα μας www.pwc.com.

Λίγα λόγια για τον Δημήτριο Τσανακτσίδη

Ο Δημήτριος Τσανακτσίδης είναι Senior Associate External Auditor στην PwC από το 2015, αναλαμβάνοντας διενέργεια εξωτερικού ελέγχου σε εισηγμένες εταιρείες, τοπικές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών και μη εισηγμένες εταιρείες. Υπήρξε Business Consultant στην Real Value Consultants, παρέχοντας σύγχρονες υπηρεσίες στους τομείς της έρευνας λειτουργίας, στρατηγικών μελετών, χρηματοδότησης υποστήριξης και καινοτόμων προγραμμάτων. Είναι ορκωτός λογιστής, έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και κατέχει Μεταπτυχιακό Επαγγελματικό Τίτλο στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική (ΣΟΕΛ).