Σεμινάριο Απολογισμός, Αξιολόγηση και Κοινωνικός Αντίκτυπος

Το εργαστήριο “Απολογισμός, Αξιολόγηση και Κοινωνικός Αντίκτυπος- τρόποι εξόδου από το λαβύρινθο” πραγματοποιείται την Τρίτη 11 Ιουλίου 16.00-18.00 και επικεντρώνεται στο πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε εργαλεία και να σχεδιάσουμε διαδικασίες που θα μας βοηθήσουν να αξιολογήσουμε καλύτερα το έργο μας και να συλλογιστούμε γύρω από τον αντίκτυπο των πρωτοβουλιών μας.

Εισηγήτρια του σεμιναρίου είναι η Ματίνα Μάγκου, σύμβουλος πολιτιστικών και κοινωνικών προγραμμάτων και οργανισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό με 15ετή εμπειρία, κυρίως στη διαχείριση και αξιολόγηση έργων, την κατάρτιση και την έρευνα. Συνεργάζεται με την Ashoka στην Ελλάδα στον τομέα των προγραμμάτων. Το 2017 ολοκλήρωσε διδακτορικές σπουδές στην αξιολόγηση προγραμμάτων διεθνούς πολιτιστικής συνεργασίας με έμφαση στην ΕυρωΑραβική περιοχή.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στον συνεργατικό χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, μετρό Ευαγγελισμός). Για τη δήλωση συμμετοχής σας σε αυτό, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, τον φορέα/ομάδα που εκπροσωπείτε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.