Σεμινάριο Διαχείρισης Ρίσκου σε ΜΚΟ

Για να γίνει αποτελεσματική και σωστή διαχείριση των κινδύνων θα πρέπει να λάβουν χώρα δύο πράγματα. Το ένα είναι να γίνει κατανοητό τι είδους κίνδυνοι εμπλέκονται σε μια συγκεκριμένη δράση και το άλλο είναι να βρεθούν επαρκείς και αποτελεσματικοί μέθοδοι έτσι ώστε να μετρηθούν οι κίνδυνοι αυτοί.

Η μέτρηση των κινδύνων διαφέρει ανάλογα με το είδος του κινδύνου. Είναι αντιληπτό ότι δεν είναι δυνατό να μετρηθεί, άρα και να διαχειριστεί, σωστά κάποιος κίνδυνος εάν δεν ξέρουμε ποια είναι η πηγή του και ποιο το είδος του. Στην πράξη υπάρχουν πολυάριθμοι κίνδυνοι που προέρχονται από ανάλογες πολυάριθμες πηγές. Εντούτοις, είναι δυνατό να ομαδοποιηθούν με κάποιον τρόπο δημιουργώντας «ομάδες» κινδύνων, που μπορούν να μετρηθούν με τον ίδιο τρόπο. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

-κίνδυνοι στην λειτουργία μιας ΜΚΟ
-η Οργανωτική Δομή και Διοίκηση της Διαχείρισης Κινδύνου
-πέντε βασικά βήματα για τη διαχείριση κινδύνου
-σύστημα αναφοράς παρακολούθησης κινδύνων

Πού και πότε:
Το εργαστήριο διεξάγεται στον συνεργατικό χώρο του Social Dynamo, στο Σεράφειο δήμου Αθηναίων (Πειραιώς και Πέτρου Ράλλη, 2ος όροφος, στάση μετρό Κεραμεικός/Πετράλωνα), την Τετάρτη 27 Ιουνίου, 17.00 – 19.00.
Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω:
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε στείλτε το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr, αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητά σας, τον φορέα που εκπροσωπείτε και τα στοιχεία επικοινωνίας σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3428087.

Λίγα λόγια για τον κύριο Πιτσούλη:
Ο κύριος Νικόλαος Πιτσούλης, Πρόεδρος της Εκπαιδευτικής Συμβουλευτικής «ΔΗΜΗΤΡΑ» Α.Ε., διαθέτει εικοσιπενταετή εμπειρία στον σχεδιασμό, προγραμματισμό, εφαρμογή και διοίκηση ενός εκτεταμένου πεδίου προγραμμάτων που αφορούν τους ανθρώπινους πόρους (εκπαίδευση εργαζομένων και επιστημόνων και εκπαίδευση ατόμων που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό), τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Ως πρόεδρος της Εθελοντικής Ανθρωπιστικής Δράσης «ΑΝΘΡΩΠΟΜΑΝΙΑ» κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιπέντε ετών ο κ. Νικόλαος Πιτσούλης έχει υπάρξει υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός μεγάλου φάσματος αναπτυξιακών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει οργανώσει Προγράμματα Εκπαίδευσης Στελεχών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και συμμετείχε σε αρκετά από αυτά ως εκπαιδευτής σε θέματα που αφορούν, διοίκηση και διαχείριση έργων ΜΚΟ, χρηματοδότηση ΜΚΟ, κοινωνική λογοδοσία και διαφάνεια στην λειτουργία των ΜΚΟ. Έχει διατελέσει: ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Συνδέσμου Πρωτοβουλίας για την αναβίωση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας από το 1998 έως το 2005, ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού «anthropos.gr» από το 2000 έως το 2008, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδας (ΟΕΜΚΟΕ) από το 2003 έως το 2004.