Αποτελεσματική Διοίκηση Ομάδας

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Το παρόν 3ωρο online σεμινάριο επιδιώκει να ενισχύσει τις γνώσεις των στελεχών ΜΚΟ αναφορικά με δύο πολύ σημαντικές παραμέτρους αποτελεσματικής διοίκησης ομάδων, την ηγεσία και τα συστήματα διαχείρισης απόδοσης. Με το πέρας του σεμιναρίου, θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε το προσωπικό στυλ ηγεσίας το οποίο υιοθετείτε ως επί το πλείστον, καθώς και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα του κάθε στυλ ηγεσίας. Παράλληλα, θα εκπαιδευτείτε στη δημιουργία συστημάτων διαχείρισης και μέτρησης της απόδοσης των εργαζομένων, και θα αποκτήσετε σημαντικές γνώσεις, η εφαρμογή των οποίων θα σας βοηθήσει στην υιοθέτηση πιο αποδοτικών πρακτικών πρόσληψης και ικανοποίησης εργαζομένων.

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε στελέχη επιχορηγούμενων οργανώσεων της 5ης και 6ης πρόσκλησης του προγράμματος Active citizens fund. Απευθύνεται, επίσης, σε στελέχη τμημάτων Ανθρωπίνου Δυναμικού ΜΚΟ, καθώς και σε managers/διευθυντές ομάδων εργασίας, οι οποίοι επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στη διοίκηση των ομάδων.

Δομή Σεμιναρίου

14.00 – 14.15 Εισαγωγή και παρουσίαση θεματικών ενοτήτων

14.15 – 15.00 Η σημασία του στυλ ηγεσίας (leadership style) στην Διοίκηση Ομάδας

  • Θεωρία ηγεσίας
  • Κυριότερα στυλ ηγεσίας
  • Πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα στυλ ηγεσίας
  • Παράγοντες που επηρεάζουν το στυλ ηγεσίας

15.00 – 15.30 Άσκηση 1: The Blake and Mouton Managerial Grid Leadership

15.30 – 15.45 Διάλειμμα

15.45 – 16.50 Συστήματα διαχείρισης της απόδοσης (Performance Management Systems)

  • Στάδια και συστατικά στοιχεία
  • Στόχοι και κυριότερα εμπόδια
  • Βασικά εργαλεία και μέθοδοι μέτρησης της απόδοσης
  • Τεχνικές δημιουργίας ενός συστήματος διαχείρισης (framework)
  • Σύνδεση συστημάτων διαχείρισης απόδοσης με τη διαδικασία προσλήψεων (employee recruitment)

16.50 – 17.00 Σύνοψη της ημέρας

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας Zoom την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου, 14.00 – 17.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3428087.

Λίγα λόγια για τον εισηγητή

Ο Θωμάς Γκίλιας είναι απόφοιτος Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από το University of Portsmouth στην Αγγλία. Είναι επίσης κάτοχος ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, και ιδρυτής της εταιρείας Συμβούλων Επιχειρήσεων MindmeUp, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ειδικεύεται στον τομέα της Καινοτομίας και του Μάρκετινγκ, βοηθώντας νέους/νέες, αλλά και έμπειρους επιχειρηματίες να μετατρέψουν αποτελεσματικά τις ιδέες τους σε επιτυχημένα προϊόντα/υπηρεσίες και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Είναι στέλεχος του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και υπεύθυνος για την παροχή βοήθειας στους ερευνητές, ώστε να κατανοήσουν τις πιθανές εμπορικές εφαρμογές της έρευνάς τους, προσφέροντας υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών.  Τέλος, μέσα από την εταιρεία του, αναλαμβάνει την προ-αξιολόγηση, την υποβολή και τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Leader, καθώς και τον σχεδιασμό οικονομοτεχνικών μελετών, σχεδίων μάρκετινγκ και επιχειρηματικών σχεδίων, με γνώμονα την ανάπτυξη και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.