Στρατηγικός Σχεδιασμός για Οργανώσεις με σχετική εμπειρία

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του Προγράμματος για την προώθηση της ισότητας των φύλων και τη γυναικεία ενδυνάμωση.

Δομή

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός αποτελεί θεμελιώδη διαδικασία για κάθε Οργάνωση προκειμένου να καθορίσει και να υλοποιήσει την στρατηγική της, ή να λάβει αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των πόρων της (ανθρώπινων και υλικών) και να επιτύχει την πραγματοποίηση του οράματος της.

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ασχολείται με τουλάχιστον μία από τις τρεις βασικές ερωτήσεις:

  1. “Τι θα κάνουμε;”
  2. “Για ποιον το κάνουμε;”
  3. “Πώς μπορούμε να υπερέχουμε;”

Για πολλές Οργανώσεις, αυτή η διερεύνηση θεωρείται ως μια διαδικασία που καθορίζει που κατευθύνεται η Οργάνωση πέρα από το επόμενο έτος ή – συνηθέστερα – σε 3 έως 5 χρόνια (μεσο-μακρο-πρόθεσμα). Υπάρχουν, ωστόσο και Οργανώσεις που επεκτείνουν το όραμά τους στα 20 χρόνια.

Στο πλαίσιο αυτό έχει σχεδιαστεί το παρόν εργαστήριο προς τις οργανώσεις που διαθέτουν σχετική εμπειρία:

Το εργαστήρι απευθύνεται σε Οργανώσεις που διαθέτουν σχετική εμπειρία υλοποιώντας έργα προς την πραγμάτωση του Οράματός τους. Το εργαστήρι ξεκινά θεωρώντας δεδομένη την ύπαρξη του τρίπτυχου «όραμα, αποστολή, αξίες».

Οπότε οι Συμμετέχοντες καλούνται να έρθουν προετοιμασμένοι να παρουσιάσουν στους λοιπούς συμμετέχοντες τη μέχρι σήμερα πορεία τους, ως απόρροια αυτού του τρίπτυχου. Μέσα από τις παρουσιάσεις καταγράφουμε τα ακολουθούμενα βήματα, τον τρόπο σκέψης, την ενδεδειγμένη μεθοδολογία του αποτελεσματικού Στρατηγικού Σχεδιασμού κι αναδεικνύουμε καλές πρακτικές.

Το κύριο μέρος του εργαστηρίου επικεντρώνεται στη σύνταξη και εφαρμογή ενός Επιχειρηματικού Σχεδίου και την αξιοποίηση των εργαλείων “Mission Model Canvas” & “Business Model Canvas”.

Business plan – πότε γίνεται, από ποιόν, για ποιόν, ποιοι είναι οι χρήστες του

  • Στάδια υλοποίησης Επιχειρηματικού σχεδίου
  • Περιεχόμενο Επιχειρηματικού σχεδίου
  • Επιμέρους δράσεις
  • Πόροι και κοστολόγηση
  • Εκτίμηση κινδύνων

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται διαδικτυκά μέσω zoom, Τρίτη 31 Οκτωβρίου, στις 10.00 – 14.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Ειρήνη Ανδριώτη, ως πιστοποιημένη Διαχειρίστρια Έργων (PMP) από το Project Management Institute (PMI), Πιστοποιημένη Σύμβουλος Σταδιοδρομίας από το National Board of Certified Counselors (NBCC) και Coach από το Association for Coaching (AC), δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Εκπαίδευσης. Έχει σπουδάσει Οικονομικά και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διοίκηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Αθηνών. Από το 2007 ίδρυσε και διευθύνει την Compass Services. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες Εκπαίδευσης καλύπτουν τους τομείς της Διοίκησης Έργων (Project Management & Business Analysis) και των Επιχειρησιακών Δεξιοτήτων (Soft Skills), όπως : Επικοινωνία, Διαχείριση Σχέσεων και Συγκρούσεων, Παρακίνηση, Επιλογή–Στελέχωση–Αξιολόγηση εργαζομένων, Διαχείριση Αλλαγών, Διαπραγματεύσεις. Οι υπηρεσίες Συμβουλευτικής αφορούν στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό των Εφήβων και στη Διαχείριση Σταδιοδρομίας των Ενηλίκων και παρέχονται είτε ατομικά ή σε ομάδες. Παράλληλα, συνδυάζοντας αμφότερα τα ακαδημαϊκά πεδία και τη συσσωρευμένη εμπειρία, αναλαμβάνει ως Project Coach, όλο το φάσμα των απαιτούμενων εργασιών για την επιτυχή ολοκλήρωση Έργων: υποβολή πρότασης χρηματοδότησης, στελέχωση έργου, παρακολούθηση εργασιών, υποβολή εκθέσεων προόδου, απολογισμό και κεφαλαιοποίηση εμπειρίας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΜΚΟ «ΑΡΣΙΣ» όπου ηγείτο του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Κέντρου Υποστήριξης Νέων «ΝΕΩΝ ΧΩΡΑ». Από το Σεπτέμβρη του 2016, βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία της με την «ΕΠΑΝΟΔΟ» ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου υποστηρίζει άτομα από κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμών ώστε να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Κατά το παρελθόν, έχει εργαστεί ως σύμβουλος επιχειρήσεων στην εταιρεία Συμβούλων ΤΕΚΜΩΡ Α.Ε. όπου μετείχε σε πλήθος έργων του ευρύτερου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Τομέα ή στο πλαίσιο Κοινοτικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. Η κ. Ανδριώτη διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη συγγραφή προτάσεων.