Ζητήματα Διαχείρισης Έργου

Οι συνεδρίες διάρκειας 30’, απευθύνονται σε στελέχη ΜΚΟ που διαχειρίζονται μικρά-μεσαία-μεγάλα έργα, και επιθυμούν να απευθύνουν προκλήσεις-ερωτήσεις που σχετίζονται με τα 5 στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου: έναρξη (initiation), σχεδιασμός (planning), εκτέλεση (execution), έλεγχος (monitoring and control), ολοκλήρωση (closure).  Ερωτήσεις μπορούν να αφορούν πιο συγκεκριμένα τη χρήση εργαλείων που θα έχουν εκτεθεί κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου στις 18/11/2020, καθώς επίσης και την εφαρμογή προσωπικών-μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) στα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου.

Πού και πότε
Οι διαδοχικές συνεδρίες συμβουλευτικής θα πραγματοποιηθούν online την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020  15:00-17:00Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3221287.

Πώς θα κλείσετε ραντεβού

  1. Για να κλείσετε ραντεβού, πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία της συνεδρίας και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.
  2. Στο πεδίο «Σύντομη περιγραφή φορέα» παρακαλούμε παραθέστε τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέλετε να απευθύνετε στους συνεργάτες μας, προκειμένου να είναι έγκυρο το αίτημά σας. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι απαραίτητα για να γίνει δεκτό το αίτημά σας.***
  3. Σε περίπτωση που χρειάζεται υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία συνεδριών (π.χ. καταστατικό), μπορείτε να μας το αποστείλετε στο socialdynamo@bodossaki.gr.  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 3221287.
Ορισμένες συνεδρίες είναι αφιερωμένες σε οργανώσεις της Θεσσαλονίκης και υλοποιούνται στο πλαίσιο συνεργασίας με τον δήμο Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας, με σκοπό τη δημιουργία ενός πλαισίου υποστήριξης των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών στη Θεσσαλονίκη.
Λίγα λόγια για τη Σύμβουλο:

Έχει μακρόχρονη εμπειρία ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες του Φαρμακευτικού κλάδου σε θέσεις ευθύνης και σε τομείς όπως Marketing και πωλήσεις. Οδήγησε με επιτυχία την υλοποίηση πολλών έργων με στόχο την επιχειρηματική και την ανταγωνιστική βελτίωση, την οργανωτική ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση
και τον στρατηγικό σχεδιασμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης συμβουλευτικής και coaching εστιάζει στην υποστήριξη της ανάπτυξης ατόμων και ομάδων έτσι ώστε να βελτιώσουν την επιχειρησιακή οργάνωση την προσαρμοστικότητα, την δέσμευση, και να ενισχύσουν τις δεξιότητες προσήλωσης και αντοχής και στην εκπαίδευση Επαγγελματιών και Φροντιστών Υγείας με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων
προσήλωσης και επικοινωνίας με ασθενείς.