Συμβουλευτική σε θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης

Την Τετάρτη 22 Μαρτίου από τις 16.00 έως τις 18.00, στο Social Dynamo θα βρίσκεται ο κ. Κώστας Θεοφανίδης (Projectyou), σύμβουλος επιχειρηματικής ανάπτυξης και startup επιχειρήσεων, με σκοπό να παρέχει συμβουλευτική σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, πάνω σε θέματα επιχειρησιακής ανάπτυξης. Σκοπός αυτών των συνεδριών είναι να αναδειχθούν ανάμεσα σε άλλα, ποια θα πρέπει να είναι τα “προϊόντα” ή υπηρεσίες που θα προσφέρουν οι οργανώσεις στο κοινό τους, ποιοι πρέπει ή/και μπορούν να είναι “πελάτες” τους, ποια θα πρέπει να είναι τα προσδοκώμενα “‘έσοδα”, και ποια θα πρέπει να είναι τα “προϊόντα” και “πελάτες” τους σε εφεδρεία. Τα ραντεβού είναι δωρεάν και έχουν διάρκεια 40 λεπτών. Μπορείτε να κλείσετε το δικό σας ραντεβού καλώντας στο 210 7218726 ή στέλνοντας το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.