Συνεδρίες καθοδήγησης σε business planning

Επιχειρησιακός σχεδιασμός, είναι η θεματική συνεδριών καθοδήγησης, τις οποίες διεξάγει εκ μέρους του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), ο κ. Γιώργος Βλάχος, την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 16.00-18.00, στο πλαίσιο 40λεπτων ραντεβού. Συγκεκριμένα, μπορείτε να απευθύνετε ερωτήματα που σχετίζονται με τα 5 βασικά βήματα της “διαδρομής” από την “επιχειρηματική” σας ιδέα, στο επιχειρησιακό σας σχέδιο:

– “Επιχειρηματική¨ιδέα / αγορά: περιγραφή ιδέας, ανάλυση αγοράς, ανταγωνισμός, προώθηση, περιεχόμενο και κανάλια επικοινωνίας, ανάλυση SWOT, στρατηγικές κατευθύνσεις
– Business Model Canvas: σχέσεις με ενδιαφερόμενα μέρη, κύριες δραστηριότητες και πόροι, ροές εσόδων
– Σχέδιο μάρκετινγκ: στόχοι, στρατηγική, μαζικά/ψηφιακά/κοινωνικά μέσα, έρευνα αγοράς, κόστη
– Υποδομή/οργάνωση: οργανόγραμμα, στελέχωση, αρμοδιότητες, προμηθευτές, πόροι, εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, παραγωγή προστιθέμενης αξίας, logistics, νομική/γραμματειακή υποστήριξη
– Χρηματοοικονομικό σχέδιο: προβλέψεις, κόστος αρχικής επένδυσης, ισολογισμός, αποτελέσματα, ταμειακές ροές, οικονομικοί δείκτες, ανάλυση ρίσκου

Πού και πότε:
Οι συνεδρίες διεξάγονται στον χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, Αθήνα, μετρό Ευαγγελισμός), την Τετάρτη 25/10, 16:00-18:00.

Πώς θα συμμετάσχετε:

Για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr, αναφέροντας την οργάνωση/ομάδα πολιτών που εκπροσωπείτε, την ιδιότητά σας σε αυτήν, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχετε προς συζήτηση. Οι συνεδρίες παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο υπηρεσιών επιμόρφωσης και επαγγελματικής υποστήριξης που προσφέρει το Social Dynamo σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άτυπες ομάδες πολιτών.

Λίγα λόγια για τον κ. Βλάχο:
Ο Γιώργος Βλάχος σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1976). Εργάστηκε ως Αρχιτέκτων Μηχανικός έως το 1991, με κύρια δραστηριότητα την μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και ανάπτυξη ιδιωτικών έργων (οικιστικά και επαγγελματικά κτίρια). Από το 1992 ανέλαβε διευθυντικές θέσεις σε θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου LAFARGE στην Ελλάδα, στο χώρο του Ετοίμου Σκυροδέματος και των Λατομείων Αδρανών Υλικών, και Διευθύνων Σύμβουλος της HELLAMAT ABEME. Το 2001 μετακινήθηκε στον Όμιλο Εταιριών ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, (μετά την εξαγορά του από τον Όμιλο LAFARGE), αναλαμβάνοντας διαδοχικά τις θέσεις του Γενικού Διευθυντή Οργανωτικής Ανάπτυξης, Γενικού Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενικού Διευθυντή Επικοινωνίας και Public Affairs. Από το 2010 συνεργάζεται με ελληνικές και διεθνείς εταιρίες με εξειδίκευση στο Business Development, Strategy & Implementation. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ), Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) και μέλος ΔΣ του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΜΜΣΤ). Είναι μέλος ΔΣ του Κέντρου Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ), της Aegean Perlites SA, και του BeyondCSR.