Συμβουλευτική για αιτήσεις χρηματοδότησης προς Ιδρύματα

Περιγραφή

Στο πλαίσιο των συνεδριών «Αιτήσεις χρηματοδότησης προς Iδρύματα», η Βάλια Φράγκου θα προσφέρει υποστηρικτικές συμβουλές σε θεματικές όπως:

-Σαφήνεια περιγραφής του προς χρηματοδότηση έργου και συνάφεια στόχων, δράσεων και ωφελούμενης ομάδας.

-Στοιχεία κοινωνικής καινοτομίας και διαφορές με παρόμοια προγράμματα.

-Προσδοκώμενα αποτελέσματα του Έργου και πώς αυτά εντάσσονται στη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική του οργανισμού.

-Απασχόληση κατάλληλου προσωπικού (αρμοδιότητες, είδος απασχόλησης) για την επίτευξη των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων.

-Ποσοτικοποίηση του κοινωνικού αντικτύπου.

-Αξιολόγηση του προϋπολογισμού του Έργου και συσχετισμός με αυτόν του οργανισμού.

-Βιωσιμότητα του Έργου και πώς αυτή συνδέεται με τη στρατηγική βιωσιμότητας του οργανισμού.

-Ανάπτυξη συνεργασιών για την υλοποίηση του Έργου, τη διάχυση των αποτελεσμάτων του ή/και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού του αντικτύπου.

Πού και πότε

Οι διαδοχικές συνεδρίες συμβουλευτικής θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020, 15:00-17:00.

Πώς θα κλείσετε ραντεβού

  1. Για να κλείσετε ραντεβού,πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία της συνεδρίας και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα.
  2. Στο πεδίο «Σύντομη περιγραφή φορέα» παρακαλούμε παραθέστε τα συγκεκριμένα ερωτήματα που θέλετε να απευθύνετε στους συνεργάτες μας, προκειμένου να είναι έγκυρο το αίτημά σας. ***ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα συγκεκριμένα ερωτήματα είναι απαραίτητα για να γίνει δεκτό το αίτημά σας.***
  3. Σε περίπτωση που χρειάζεται υποστηρικτικό υλικό για την προετοιμασία συνεδριών (π.χ. καταστατικό), μπορείτε να μας το αποστείλετε στο socialdynamo@bodossaki.gr.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Λίγα λόγια για τη Βάλια Φράγκου

Η Βάλια Φράγκου κατέχει Business Bachelor στα Χρηματοοικονομικά, MBA στον τομέα της Επιχειρηματικότητας και Μεταπτυχιακό στον τομέα της Διοίκησης μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών. Τα τελευταία 8 χρόνια έχει συνεργαστεί με Κοινωφελή Ιδρύματα δίνοντας έμφαση στον στρατηγικό σχεδιασμό. Έχει αξιολογήσει πάνω από 600 αιτήματα δωρεάς από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και υλοποιήσει περί τις 200 δωρεές. Στο πλαίσιο αξιολόγησης αιτημάτων και υλοποίησης δωρεών, έχει προσφέρει υπηρεσίες ενδυνάμωσης και ανάπτυξης ικανοτήτων σε 200 οργανισμούς. Τα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται σε θέματα στρατηγικής και καταλυτικής φιλανθρωπίας. Μέσω του mentoring επιθυμεί την ενδυνάμωση οργανισμών με στόχο την μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους και τη μεγιστοποίηση του κοινωνικού τους αντικτύπου.

 

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.