Συνεδρίες συμβουλευτικής σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού

Σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, παρέχεται στον χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, μετρό Ευαγγελισμός) συμβουλευτική, την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 11.00-13.00, έχοντας μαζί μας την κα Ελένη Ορφανού, Life & Business Coach, Trainer, HR Consultant. Η συμβουλευτική παρέχεται στο πλαίσιο τριών 40λεπτων ραντεβού, όπου κάθε οργάνωση μπορεί να απευθύνει ερωτήματα που σχετίζονται με τα εξής θέματα:

– Προσέλκυση και επιλογή ανθρώπινου δυναμικού
– Υποδοχή και προσανατολισμός νέων εργαζομένων
– Δομή, ανάλυση και περιγραφές θέσεων εργασίας
– Αξιολόγηση απόδοσης
– Αποδοχές, παροχές και κίνητρα
– Συστήματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης
– Διαχείριση συγκρούσεων

Πού και πότε:
Οι συνεδρίες διεξάγονται στον χώρο του Social Dynamo (Καρνεάδου 25, Αθήνα, μετρό Ευαγγελισμός), την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου, 11.00-13.00.

Πώς θα συμμετάσχετε:
Για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να στείλετε το αίτημά σας στο socialdynamo@bodossaki.gr, αναφέροντας την οργάνωση/ομάδα πολιτών που εκπροσωπείτε, την ιδιότητά σας σε αυτήν, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και τα συγκεκριμένα ζητήματα που έχετε προς συζήτηση, όπως και τυχόν σχετικό υλικό. Οι συνεδρίες παρέχονται δωρεάν στο πλαίσιο υπηρεσιών επιμόρφωσης και επαγγελματικής υποστήριξης που προσφέρει το Social Dynamo σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και άτυπες ομάδες πολιτών.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η Ελένη Ορφανού είναι Σύμβουλος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαιδεύτρια και διαπιστευμένη Coach (ACC), κάτοχος πτυχίου Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, MSc Διοίκησης Ανθρωπίνων Πόρων, Advanced Diploma in Life & Executive Coaching και Diploma in Team & Leadership Coaching. Για 15 χρόνια δραστηριοποιήθηκε στο χώρο της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, αναλαμβάνοντας θέσεις κλιμακούμενης ευθύνης σε μεγάλες εταιρείες διαφόρων κλάδων. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος διοίκησης ανθρωπίνων πόρων στην KPMG Ελλάδος, όπου συνεργάστηκε με πληθώρα πολυεθνικών και ελληνικών επιχειρήσεων, εστιάζοντας σε θέματα ανάπτυξης στελεχών. Από το 2015 παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, υπηρεσίες προσωπικής και επαγγεγματικής ανάπτυξης (coaching) και σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδεύσεις στελεχών σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, coaching και επαγγελματικών δεξιοτήτων.