Αθήνα: Συνέργειες για Άσκηση Συνηγορίας & Άσκηση Θεσμικής Πίεσης *ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ*

*ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ* 11 Ιουλίου 2023

Το σεμινάριο απευθύνεται κατά προτεραιότητα στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Με το παρόν εργαστήριο θα διερευνήσουμε πώς «χτίζονται» ευρύτερες συνέργειες μεταξύ οργανώσεων και συλλογικοτήτων ή και άλλων θεσμών (ακαδημαϊκός χώρος, τοπική αυτοδιοίκηση, ιδρύματα, κλπ) με σκοπό την επίτευξη στόχων υπέρ των δικαιωμάτων ή τη δημιουργία ευνοϊκότερου περιβάλλοντος, ώστε οι δράσεις συνηγορίας να είναι πιο αποτελεσματικές. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχουσες οργανώσεις να επανεξετάσουν πιο στρατηγικά τις συμμαχίες τους.

Στο δεύτερο μέρος του εργαστηρίου, επιχειρούμε μια πιο συστηματοποιημένη προσέγγιση σε ζητήματα συνηγορίας και διεργασιών γύρω από αυτά, όπως τα συναντάμε σε μια οργάνωση της κοινωνίας πολιτών. Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι να υπάρξει μια πιο ομοιογενής γνώση για τα εργαλεία και τις μεθόδους που κάποια οργάνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει για να ασκήσει αποτελεσματικότερη συνηγορία, τις εσωτερικές συνθήκες που πρέπει να υπάρχουν στην οργάνωση αλλά και τις κοινωνικές συνθήκες που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη.

Δομή Σεμιναρίου

10.00 – 10.40: Εισαγωγή, γνωριμία, ορισμοί

 • Ορισμός/θεματικές των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών (ΟΚοιΠ).
 • Συνηγορία – διεκδίκηση δικαιωμάτων.

10.40 – 11.20: Περιβάλλον διεκδίκησης (εσωτερικό – κοινωνικό) – Εργαλεία συνηγορίας – καθορισμός πλάνου

 • Ρόλος των ΟΚοιΠ στην κοινωνία: τι αναμένουν τα (ιδρυτικά) μέλη, η κοινωνία ευρύτερα, τα κέντρα λήψης αποφάσεων και πώς οι προσδοκίες συμβιώνουν.
 • Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν ξεκινήσουμε ένα σχέδιο συνηγορίας.
 • Ποιος/οι/ες δικαιούνται να διεκδικούν;
 • Ανάλυση προβλήματος / εντοπισμός βασικού θέματος – στόχου.
 • Νομοθετικό πλαίσιο.
 • Αναφορές / ερευνητικές εργασίες.
 • Προγενέστερες δράσεις / ιστορικό.
 • Στάση των ΜΜΕ / κοινή γνώμη.
 • Στρατηγική ανάπτυξη.
 • Τακτική.

11.20 – 12.00: Επιτυχημένα παραδείγματα συνηγορίας – Υποθέσεις μελέτης

 • Πώς αξιολογείται μια δράση ως επιτυχημένη;
 • Παραδείγματα μικρότερων και μεγαλύτερων επιτυχημένων δράσεων.
 • Υπόθεση μελέτης: διεκδικούμενος στόχος – σχέδιο διεκδίκησης – χρονοδιάγραμμα – προσδοκώμενα αποτελέσματα (ανακοίνωση άσκησης / χωρισμός σε ομάδες).

12.00 – 12:15: Διάλειμμα 

12.15 – 12.45: Ασκήσεις (εργασία σε ομάδες)

 • Κατάρτιση πλάνου συνηγορίας με βάση την υπόθεση μελέτης.

12.45 – 13.15: Συζήτηση των πλάνων συνηγορίας (ολομέλεια)

13.15 – 13.30: Διάλειμμα

13.30-14.00: Εισαγωγή και παρουσίαση ορισμών

 • Συμμαχίες ad hoc και διαρκείας.
 • Πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπροσώπηση.

14.00 – 14.20:Συμμαχίες σήμερα

 • Παραδείγματα συμμαχιών – παρουσίαση.
 • Μερικά ενδιαφέροντα παραδείγματα από το εξωτερικό.

14.20 – 15.00: Στρατηγική συνέργειας

 • Με ποια κριτήρια επιλέγει μια ΟΚοιΠ τους εταίρους της;
 • Στρατηγικές συμμαχίες.
 • Ευκαιριακές συμμαχίες.
 • Συμμετοχή ή δημιουργία συμμαχιών;
 • Πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα συμμαχίας/δικτύου, σε σχέση με τη μεμονωμένη δράση μιας ΟΚοιΠ.
 • Κριτήρια συμμετοχής ή ενεργής διαμόρφωσης μιας συμμαχίας.
 • Ισορροπία δυνάμεων κατά την εξέλιξη της συμμαχίας.
 • Ποιους εκπροσωπεί μια συμμαχία ή ένα δίκτυο;

15.00 – 15.30: Διάλειμμα 

15.30 – 16:15: Άσκηση (εργασία σε ομάδες)

 • Υπόθεση μελέτης – παρακολουθώντας τη Γενική Συνέλευση ενός δευτεροβάθμιου δικτύου: θέματα που εγείρονται και αντιμετώπισή τους με σκοπό να κερδίσει η συνεργασία (κατάρτιση σειράς προτάσεων).

16.15 – 16.45: Συζήτηση των προτάσεων (ολομέλεια)

16.45 – 17.00: Σύνοψη όλου του εργαστηρίου

Πού και πότε
Το σεμινάριο διεξάγεται στον 1ο όροφο των γραφείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Μουρούζη 14 – 10674, την Τρίτη 11 Ιουλίου στις 10.00 – 17.00. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω
Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας καλέσετε στο 210 0107764.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Η Μαριανέλλα Κλώκα γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Πολύ νωρίς συνάντησε το Ανθρωπιστικό Κίνημα και αφιερώθηκε σε αποστολές υγείας, εκπαίδευσης και υπεράσπισης δικαιωμάτων στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια, την Αφρική και την Ασία. Μπήκε στην αρχική ομάδα εκδοτών του ΛΟΑΤΚΙ περιοδικού Antivirus και μετά δημιούργησε την ΛΟΑΤΚΙ εφημερίδα City Uncovered. Συμμετείχε στην πρωτοβουλία οργάνωσης του πρώτου φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ υπερηφάνειας της Αθήνας, το 2005. Διετέλεσε διευθύντρια του Συλλόγου Οροθετικών «Θετική Φωνή», ενώ υποστήριξε τα πρώτα βήματα του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος, «Προμηθέας» και του Δικτύου Ομοτίμων Χρηστών Ψυχοδραστικών Ουσιών. Από το 2013 εργάζεται στο μη κερδοσκοπικό σωματείο PRAKSIS, ως επικεφαλής Διεκδίκησης Δικαιωμάτων. Είναι συνδιευθύντρια του Διεθνούς Πρακτορείου Ειδήσεων PRESSENZA. Έχει παραδώσει διδακτικές ενότητες για συνηγορία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης «Εξαρτήσεις-Εθισμοί» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και στην πρωτοβουλία ενδυνάμωσης οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών Social Dynamo. Μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους δημιούργησε τη μη κερδοσκοπική ομάδα contentativa, με σκοπό την ενδυνάμωση ελληνικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων μέσα από εργαστήρια για τη συνηγορία, τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου τους στις νέες απαιτήσεις της κοινωνίας αλλά και την ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων μέσα από το video-advocacy. Από τον Ιανουάριο 2020 είναι μέλος της συμβουλευτικής ομάδας του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Η κ. Κλώκα διδάσκει για το Social Dynamo ενότητες που αφορούν τη συνηγορία και τη δικτύωση.