Συγγραφή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων

Το σεμινάριο με τίτλο «Συγγραφή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» αποτελεί μια εισαγωγή στις Ευρωπαϊκές Χρηματοδοτήσεις για ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στους τομείς της προστασίας του Περιβάλλοντος και της Αειφόρου Ανάπτυξης. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο και επιθυμούν την ενημέρωση και κατάρτιση μέσα από τη διεξαγωγή θεματικού workshop, αναφορικά με τη διαδικασία συγγραφής προτάσεων στα τρέχοντα και αναμενόμενα προγράμματα από Ευρωπαϊκά Χρηματοδοτικά Μέσα.

Η θεματική περιλαμβάνει ειδική ενημέρωση για τις απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής, κατευθυντήριες οδηγίες για τη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργειών με εταίρους, εκπόνηση της πρότασης, χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για κατάθεση της πρότασης χρηματοδότησης, κλπ. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί hands-on training στον τρόπο σχεδιασμού και εκπόνησης μίας πρότασης σε πρόγραμμα ΕΕ.
Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με την ουσιαστική και αποδοτική χρήση των Ευρωπαϊκών Πόρων για υλοποίηση δράσεων και έργων επικεντρωμένα στο θεματικό πεδίο του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσα από δράσεις εθνικής και διακρατικής εμβέλειας.

Δομή Σεμιναρίου

16.00 – 16.30: Εισαγωγή και γενικές πληροφορίες αναφορικά με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Διαδικασία εύρεσης προσκλήσεων και εταίρων
 • Σύνθεση ομάδων εργασίας και αποτύπωση κεντρικής ιδέας πρότασης

16.30 – 17.20: Σχεδιασμός προτάσεων για Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις

 • Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής και επιλεξιμότητα φορέων
 • Βασικές απαιτήσεις για θετική αξιολόγηση
 • Η σημασία του Εταιρικού Σχήματος / Κοινοπραξίας
 • Συμπληρωματικά έγγραφα και απαιτούμενη προεργασία

17.20 – 17.30: Διάλειμμα

17.30 – 18.30: Παρουσίαση θεματικών αξόνων και ειδικών απαιτήσεων

 • Περιβάλλον & Κλιματική αλλαγή
 • Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
 • Αλιεία και θάλασσα
 • Δια βίου μάθηση (τυπική και άτυπη κατάρτιση)
 • Εκπόνηση μελετών και θεματικών σεμιναρίων
 • Κατάρτιση προϋπολογισμών

18.30 – 18.40: Διάλειμμα

18.40 –  19.45: Θεματικό Εργαστήριο

 • Συμπληρώνοντας την αίτηση χρηματοδότησης (hot points)
 • Καινοτομία ιδέας και προστιθέμενη αξία (brainstorming)
 • Επίλυση προβλημάτων (hands-on training)

19.45 – 20.00: Συζήτηση, επίλυση αποριών

 

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Δευτέρα 5 Ιουλίου, 16:00 – 20:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom . Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια:

Η Έλλη Παπαδοπούλου είναι Οικονομολόγος με μεταπτυχιακή εξειδίκευση ως Οικονομολόγος Μελετητής για προτάσεις χρηματοδότησης, και με πολύχρονη εμπειρία, από το 2001, στο σχεδιασμό, την υποβολή προτάσεων, τον συντονισμό – παρακολούθηση και τον απολογισμό έργων που υλοποιούν ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς, με εθνική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Αειφόρου Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Προσφοράς (ενδεικτικά προγράμματα: Horizon 2020, LIFE, Intelligent Energy Europe, Interreg, Open Society Foundation, Erasmus +, AMIF, REC, «Νεολαία» & «Νέα Γενιά σε Δράση», EQUAL, ΕΣΠΑ, Γ΄ΚΠΣ κ.α). Επιπλέον, διαθέτει εμπειρία στην αξιολόγηση προτάσεων έργων, για επιδότησή τους από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους, καθώς και στην οικονομική πιστοποίηση (έλεγχο) της υλοποίησης έργων, με στόχο την εκταμίευση των προβλεπόμενων επιχορηγήσεων.