Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργου – Για φορείς του ACF

Το σεμινάριο απευθύνεται στις επιχορηγούμενες οργανώσεις του προγράμματος Active citizens fund.

Μια εισαγωγή στην  Διαχείριση έργων από την Όλγα Ματσούκη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ που διαχειρίζονται έργα, και επιθυμούν την ενημέρωση και κατάρτιση μέσα από τη διεξαγωγή θεματικού online εργαστηρίου, αναφορικά με τις Βασικές Αρχές που διέπουν την Διαχείριση Έργων.

Η θεματική περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που διέπει τα 5 στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου, και εστιάζει στις τεχνικές που βοηθούν την ομάδα να το διαχειρισθεί με επιτυχία. Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία (hands-on experience) στη χρήση δυναμικών εργαλείων μέσα από την εφαρμογή τους σε σχεδιασμένο για το εργαστήριο case study.

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία των προσωπικών -μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) και να εξοικειωθούν με τις πρακτικές που επιτρέπουν να γίνει ενσωμάτωση ενός πλαισίου Διαχείρισης Έργων στην καθημερινή λειτουργία ενός οργανισμού.

Δομή Εργαστηρίου:

14.00 – 14.30: Έναρξη – Εισαγωγή και στόχοι εργαστηρίου

  • Η Τέχνη και η Επιστήμη της Διαχείρισης έργου
  • Ορισμός -Στόχοι και κύκλος ζωής ενός έργου

14.30 – 15.30: Πώς εξασφαλίζω την επιτυχημένη έναρξη έργου

  • Όραμα – Σαφήνεια – Δέσμευση
  • Χαρτογράφηση εμπλεκομένων (stakeholders)
  • Ομαδική Άσκηση

15.30 – 16.00: Πώς σχεδιάζω αποτελεσματικά ένα έργο

  • Σκοπός και Επιπτώσεις
  • Ομαδική Άσκηση

16.00 – 16.15: Διάλειμμα

16.15 – 17.15: Εκτέλεση και έλεγχος έργου

  • Αναγνώριση & Διαχείριση κινδύνου και προβλημάτων (Risks & Issues)
  • Ομαδική Άσκηση

17.15 – 17.45: Ολοκλήρωση έργου

  • Διαδικασία-Επιτυχημένες πρακτικές

17.45 – 18.00: Κλείσιμο εργαστηρίου – Ανατροφοδότηση

 

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 14 Ιουλίου, 14.00 – 18.00, μέσω της πλατφόρμας Zoom . Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

Το σεμινάριο έχει συμμετοχικό χαρακτήρα οπότε θα ζητηθεί από τους συμμετέχοντες να έχουν ανοικτή την κάμερα και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν μικρόφωνο.

Λίγα λόγια για τις εισηγήτριες:

Η Όλγα Ματσούκη είναι ιδρύτρια της OMpath (από το 2013) η οποία στοχεύει μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης στην υποστήριξη της ανάπτυξης ατόμων και ομάδων έτσι ώστε να βελτιώσουν την επιχειρησιακή οργάνωση, την προσαρμοστικότητα, την δέσμευση και να ενισχύσουν τις δεξιότητες προσήλωσης και ανθεκτικότητας τους. Ως εκπαιδεύτρια του Medical Coaching Institute εκπαιδεύει Επαγγελματίες Υγείας και φροντιστές Υγείας σε θέματα που αφορούν ανάπτυξη δεξιοτήτων προσήλωσης και επικοινωνίας με ασθενείς, διαχείριση άγχους και τεχνικών αυτό-υποστήριξης. Κατέχει εκτεταμένη εμπειρία Coaching & Mentoring στον Επιχειρηματικό κλάδο και στον χώρο της Υγείας. Είναι επίσης, εκπαιδεύτρια σε προγράμματα επιχειρηματικής βελτίωσης σε Management Teams and Project Teams. Έχει εμπειρία στην ανάπτυξη της οργανωτικής δομής και πλαισίου και στην διαχείριση της  πολιτιστικής πολυμορφίας στον χώρο εργασίας.

Η Ερμιόνη Τομαζινάκη είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει εργαστεί 20 χρόνια στη φαρμακευτική αγορά, κατέχοντας θέσεις διοίκησης ομάδων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Την τελευταία 5ετία ως Εμπορικός Διευθυντής Ευρώπης, Καναδά και Ν. Αμερικής ήταν υπεύθυνη για την χάραξη και υλοποίηση στρατηγικής πωλήσεων και marketing φαρμακευτικών προϊόντων. Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συγκέντρωση και προτεραιοποίηση πληροφοριών με στόχο την επιλογή του καταλληλότερου σχεδίου δράσης βάσει των αναγκών του εκάστοτε περιβάλλοντος. Παράλληλα έχει πείρα στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, και στην εξ αποστάσεως καθοδήγηση ατόμων και ομάδων για την ανάπτυξη των ταλέντων τους σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active Citizens Fund. Tο  Active Citizens Fund για την Ελλάδα, ύψους €12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active Citizens Fund στην Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.