Βασικές Αρχές Διαχείρισης Έργου

Περιγραφή:

Μια εισαγωγή στην  Διαχείριση έργων από την Όλγα Ματσούκη. Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη ΜΚΟ που διαχειρίζονται έργα, και επιθυμούν την ενημέρωση και κατάρτιση μέσα από τη διεξαγωγή θεματικού online εργαστηρίου, αναφορικά με τις Βασικές Αρχές  που διέπουν την Διαχείριση Έργων.

Η θεματική περιλαμβάνει τη μεθοδολογία που διέπουν τα 5 στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου, και εστιάζει στις τεχνικές που βοηθούν την ομάδα να το διαχειρισθεί με επιτυχία. Επιπλέον θα δοθεί η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν εμπειρία (hands-on experience)  στη χρήση δυναμικών εργαλείων μέσα από την εφαρμογή τους σε σχεδιασμένο για το εργαστήριο case study.

Στόχος του εργαστηρίου είναι οι συμμετέχοντες να ευαισθητοποιηθούν για τη σημασία των προσωπικών -μη τεχνικών δεξιοτήτων (soft skills) και να εξοικειωθούν με τις πρακτικές που επιτρέπουν να γίνει ενσωμάτωση ενός πλαισίου Διαχείρισης Έργων στην καθημερινή λειτουργία της μια επιχείρησης.

Δομή Εργαστηρίου:

15:00-15:30: Έναρξη-Εισαγωγή και στόχοι εργαστηρίου

  • Η Τέχνη και η Επιστήμη της Διαχείρισης έργου
  • Ορισμός -Στόχοι και κύκλος ζωής ενός έργου

15:30-16:30: Πώς εξασφαλίζω την επιτυχημένη έναρξη έργου

  • Όραμα-Σαφήνεια-Δέσμευση
  • Χαρτογράφηση εμπλεκομένων (stakeholders)
  • Ομαδική Άσκηση

16:30-17:00: Πώς σχεδιάζω αποτελεσματικά ένα Έργο

  • Σκοπός και Επιπτώσεις
  • Ομαδική Άσκηση

17:00-17:15: ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

17:15-18:15: Εκτέλεση και έλεγχος έργου

  • Αναγνώριση & Διαχείριση κινδύνου και προβλημάτων (Risks & Issues)
  • Ομαδική Άσκηση

18:15-18:45: Ολοκλήρωση Έργου

  • Διαδικασία-Επιτυχημένες πρακτικές

18:45-19:00: Κλείσιμο εργαστηρίου -Ανατροφοδότηση

Πού και πότε

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 15:00-19:00 μέσω της πλατφόρμας Zoom. Η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Πώς μπορώ να συμμετάσχω

Για να συμμετάσχετε στο σεμινάριο, παρακαλούμε πατήστε «Συμμετοχή», επιλέξτε την ημερομηνία του σεμιναρίου και συμπληρώστε τη σχετική φόρμα. Η επιβεβαίωση της συμμετοχής σας θα γίνει το συντομότερο δυνατό.  Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 210 3221287.

 

Λίγα λόγια για την εισηγήτρια

Έχει μακρόχρονη εμπειρία ως ανώτερο διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνικές εταιρείες του Φαρμακευτικού κλάδου σε θέσεις ευθύνης και σε τομείς όπως Marketing και πωλήσεις. Οδήγησε με επιτυχία την υλοποίηση πολλών έργων με στόχο την επιχειρηματική και την ανταγωνιστική βελτίωση, την οργανωτική ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση
και τον στρατηγικό σχεδιασμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης συμβουλευτικής και coaching εστιάζει στην υποστήριξη της ανάπτυξης ατόμων και ομάδων έτσι ώστε να βελτιώσουν την επιχειρησιακή οργάνωση την προσαρμοστικότητα, την δέσμευση, και να ενισχύσουν τις δεξιότητες προσήλωσης και αντοχής και στην εκπαίδευση Επαγγελματιών και Φροντιστών Υγείας με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων
προσήλωσης και επικοινωνίας με ασθενείς.