ΟΖΟΝ

Η ΟΖΟΝ  ιδρύθηκε το 2009. Η δράση της είναι περιβαλλοντική και αφορά την προστασία του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος. Αναλυτικότερα: 

  • Δραστηριοποιείται στην έρευνα για τα θαλάσσια απορρίμματα,  σε συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικές ομάδες 
  • Συλλέγει δεδομένα ρύπανσης σε δυσπρόσιτες και προσβάσιμες ακτές 
  • Υλοποιεί προγράμματα  καθαρισμού και παρακολούθησης της ποιότητας ακτών στην ακτογραμμή του Σαρωνικού, του Κορινθιακού, της νότιας Πελοποννήσου, του Πατραϊκού κόλπου του Ιονίου και του Αμβρακικού κόλπου 
  • Δραστηριοποιείται στην προστασία παράκτιων υγροτοπικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητάς τους
  • Υλοποιεί βιωματικά προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου στο πεδίο 

Περισσότερα: https://www.facebook.com/ozonngo