Α21

Η Α21 δίνει έμφαση στην πρόληψη και την ενημέρωση για την εμπορία ανθρώπων, μέσω εκδηλώσεων, δράσεων και προγραμμάτων εκπαίδευσης, που απευθύνονται στη νέα γενιά, στους επαγγελματίες, στο ευρύ κοινό καθώς και στις ευάλωτες ομάδες. Από το 2012, με πρωτοβουλία της Α21, λειτουργεί στην Ελλάδα η Γραμμή Πληροφόρησης για την Εμπορία Ανθρώπων 1109. Μέσω της Γραμμής 1109, οι καλούντες έχουν τη δυνατότητα να αναφέρουν ανώνυμα υποψίες ή πιθανά περιστατικά που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων, με δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερες από 200 γλώσσες. Οι χειριστές κλήσεων επεξεργάζονται τις αναφορές και τις προωθούν στις διωκτικές αρχές με σκοπό τον εντοπισμό και τη διάσωση των θυμάτων.

Η Α21 μπορεί να προσφέρει σε επιζώντες και επιζήσασες εμπορίας ανθρώπων πρόσβαση σε στέγαση, ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, επαναπατρισμό κ.α., σύμφωνα με τις ατομικές τους ανάγκες, και με στόχο την ομαλή επανένταξη στην κοινωνία. Για τους παραπάνω σκοπούς η Α21 διατηρεί ξενώνα κρίσης και κέντρο ημέρας και συνεργάζεται με μεγάλο δίκτυο κρατικών και ιδιωτικών φορέων. Παράλληλα, επιδιώκει την ποινική δίωξη των διακινητών και τη νομική εκπροσώπηση των διασωθέντων στις δικαστικές διαδικασίες – εξασφαλίζοντας ότι η υπόθεση θα φτάσει στα δικαστήρια και ότι οι μάρτυρες θα λάβουν την απαραίτητη υποστήριξη.

Διαβάστε περισσότερα για το Α21.