ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΣΑ

Η ΑΜΚΕ ΑΝΑΣΣΑ έχει σκοπό την δημιουργία πολιτιστικών/εκπαιδευτικών δράσεων για όλες τις ηλικίες συνδυάζονται αρμονικά Επιστήμες, Νέες Τεχνολογίες και Τέχνη. Μέσω της δημιουργικής συνεργασίας καλλιτεχνών, επιστημόνων και εκπαιδευτικών, στόχος είναι η συνειδητοποίηση της αλληλοεπικάλυψης των διαφορετικών Επιστημών και η διερεύνηση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης τους μέσα από τις Καλές Τέχνες.

Περισσότερα: https://anassaart.gr/