Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ»

Το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «ΑΡΙΩΝ», με έδρα τη Χαλκιδική, έχει σκοπό την προστασία και διατήρηση της άγριας πανίδας και του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις και την Εθνική Νομοθεσία. Ειδικότερα, ασχολείται με την περίθαλψη και διάσωση τυχόν αρρώστων, τραυματισμένων ή ορφανών ζώων, την δειγματοληψία νεκρών κητωδών για την εξακρίβωση των αιτιών θανάτου τους, την καταγραφή των κητωδών, την διερεύνηση των συνθηκών που επιδρούν στην φυσιολογία και το περιβάλλον τους. Επίσης, κύριο μέλημα του «ΑΡΙΩΝ» είναι η εκπαίδευση των νέων, η πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης αλλά και των αρμόδιων Φορέων για τη βελτίωση και εφαρμογή των Διεθνών Συμβάσεων για την προστασία και τη διατήρηση των αξιόλογων και ευαίσθητων αυτών πλασμάτων στο φυσικό τους περιβάλλον.

Πρόκειται για μια αφοσιωμένη ομάδα ανθρώπων, πολλών ειδικοτήτων που υλοποιούν ολοκληρωμένες δράσεις προστασίας για τα δελφίνια και τις φάλαινες, στους τομείς της διάσωσηα και περίθαλψης, της προστασίας, επιστημονικής έρευνας και ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης.

Τέλος, αποστολή του ΑΡΙΩΝ είναι να συμβάλει στην παγκόσμια κατανόηση και προστασία της υγείας των θαλάσσιων θηλαστικών (κητώδη) και των βιοτόπων τους, με επίκεντρο τη διάσωση και περίθαλψη αυτών που εκβράζονται στις ακτές της χώρας μας.