Διαβάζω για τους Άλλους

Το Διαβάζω για τους Άλλους υποστηρίζει την ισότιμη πρόσβαση έντυπο-ανάπηρων ατόμων και ηλικιωμένων στη γνώση και στη μάθηση, δημιουργώντας ακουστικά βιβλία και διαβάζοντας για όσα άτομα δεν μπορούν να το κάνουν μόνα τους, ενώ ταυτόχρονα ευαισθητοποιεί για μία συμπεριληπτική κοινωνία με ισότιμη πρόσβαση των ομάδων αυτών στο βιβλίο.

Περισσότερα: https://www.giatousallous.org/