Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ) είναι η παλαιότερη Περιβαλλοντική ΜΚΟ εθνικής εμβέλειας στην Ελλάδα, με αδιάλειπτη δράση, από το 1951, στην προστασία του ελληνικού φυσικού περιβάλλοντος. Από το ξεκίνημά της η Εταιρία πρωτοστάτησε στη δημιουργία Εθνικών Δρυμών και Προστατευόμενων Περιοχών, στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας και στην προστασία βιότοπων και απειλούμενων ειδών πανίδας και χλωρίδας.

Σήμερα η ΕΕΠΦ δραστηριοποιείται σε πέντε κύριους τομείς:
▪ Προγράμματα Διατήρησης και Προστασίας της Φύσης
▪ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
▪ Αειφορική Διαχείριση και Ευαισθητοποίηση του Κοινού
▪ Οικολογική Διαχείριση
▪ Παρεμβατική Προστασία (επιστολές, καταγγελίες, δημοσιεύσεις, διαβουλεύσεις κ.ά.)

Ιδιαίτερα σημαντική παρουσία έχει η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης στον χώρο της εκπαίδευσης, ήδη από το 1995, αποσκοπώντας να αναπτύξει την περιβαλλοντική συνείδηση στα παιδιά και τους νέους, σε συνεργασία με το παγκοσμίως αναγνωρισμένο Ίδρυμα για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Foundation for Environmental EducationFEE), το οποίο και εκπροσωπεί στην Ελλάδα. Η Εταιρία  συντονίζει επίσης δύο διεθνή προγράμματα του FEE για την αειφορική διαχείριση στον τομέα του τουρισμού, τη «Γαλάζια Σημαία» και το «Green Key».