Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ

To Ελληνικό Δίκτυο Φροντιστών ΕΠΙΟΝΗ, υποστηρίζει άτυπους φροντιστές ατόμων με χρόνια πάθηση ή αναπηρία. Το σωματείο είναι μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου Eurocarers, και στοχεύει στην εκπαίδευση, την ενδυνάμωση και την δικτύωση των ανεπίσημων φροντιστών – που συνήθως είναι οικογενειακά πρόσωπα. Η ΕΠΙΟΝΗ διοργανώνει  ενημερωτικές ημερίδες με τη συμμετοχή ομιλητών από την Ελλάδα και την εξωτερικό. Ο στόχος είναι η προώθηση των αναγκών των άτυπων φροντιστών, όπως είναι η εκπαίδευση, τα ευέλικτα ωράρια εργασίας, το επίδομα φροντιστή και η εργασία από το σπίτι. Συμμετέχει στο ευρωπαικό πρόγραμμα ανταλλαγής καλών πρακτικών φροντιστών ατόμων με αναπηρία με φορείς από την Γαλλία, την Ιρλανδία και το Βέλγιο Learn4Carers. Τα μέλη της ΕΠΙΟΝΗ συμμετέχουν τέλος σε μηνιαίο πρόγραμμα ψυχαγωγίας.

Διαβάστε περισσότερα για την ΕΠΙΟΝΗ, Facebook, Twitter