Ελπιδοχώρι

Το Ελπιδοχώρι είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγκατεστημένος σε ένα χώρο 31 στρεμμάτων στη Βορειοανατολική Πελοπόννησο, μόλις 130 χλμ. από την Αθήνα, ανάμεσα σε αρχαιολογικούς προορισμούς.

Έχει στόχο την εκπόνηση δράσεων που αφορούν το Περιβάλλον, την Παράδοση, τον Πολιτισμό και την Προσωπική Ανάπτυξη, εφαρμόζοντος μεθόδους που προάγουν την αειφορία και την βιωσιμότητα. Επιθυμεί και επιδιώκει να γίνει ένα μοντέλο αυτάρκειας σε όλα τα επίπεδα.

Η φυσική δόμηση, η φυσική καλλιέργεια, η ανακύκλωση, ο σεβασμός στην φύση ελαχιστοποιώντας το οικολογικό αποτύπωμα, είναι κάποιες από τις βασικές του επιδιώξεις μέσω εκπαιδεύοντας και ενδυναμώνοντας τις ομάδες στόχου με σκοπό ένα καλύτερο και βιώσιμο μέλλον για όλους.