Εναλεία

Η Εναλεία ιδρύθηκε το 2016 ως η πρώτη σχολή αλιείας στης Ελλάδα. Στα πρώτα αλιευτικά ταξίδια στα πλαίσια της σχολής αλιείας η ομάδα ανακάλυψε το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης παρατηρώντας ότι οι αλιείς μαζί με τα ψάρια τους συλλέγουν και πολλά πλαστικά στα δίχτυα τους.

Αναγνωρίζοντας λοιπόν, το πρόβλημα της εκτεταμένης θαλάσσια ρύπανσης,η Εναλεία επαναπροσδιόρισε τον προσανατολισμό της και ο κυριότερος στόχος έγινε η δημιουργία ενός βιώσιμου θαλάσσιου περιβάλλοντος με δράσεις όπως το ‘Mediterranean Clean Up’ και το ‘Fish Smarter’. Η δράση ‘Mediterranean Clean Up’ αφορά τη συνεργασία με μηχανότρατες και γρι-γρι (μεγάλα αλιευτικά σκάφη) σε όλη την Ελλάδα ώστε να συλεχθούν τα πλαστικά που βγαίνουν από την θάλασσα  (αλλά και κάθε λογής άλλα υλικά που ρυπαίνουν την θάλασσα).

Στην προηγούμενα αλιευτική σεζόν (Οκτ. 2019 – Μάιος 2020) η ομάδα κατάφερε να συλλέξει περίπου 70.000 κιλά πλαστικού. Στη συνέχεια το πλαστικό αυτό οδηγείται στην ανακύκλωση και εντάσσεται στην κυκλική οικονομία με σκοπό την δημιουργία νέων βιώσιμων προϊόντων.

Η δράση ‘Fish Smarter’ αφορά τη δωρεάν εκπαίδευση επαγγελματιών παράκτιων αλιέων ώστε να βγάλουν άδεια αλιευτικού τουρισμού, που θα τους επιτρέπει να έχουν τουρίστες στο καΐκι τους και να τους υποδεικνύουν τη διαδικασία του παραδοσιακού ψαρέματος.