Εστία

Ο Σύλλογος Προστασίας Ατόμων με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) – ΕΣΤΙΑ εργάζεται για την προστασία και τα δικαιώματα όλων των ατόμων με ΔΑΦ, καθώς και των οικογενειών τους, σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής τους, ιδιαιτέρως δε της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ζωής και ψυχαγωγίας, της επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Περισσότερα: https://www.estia-epirus.gr/