Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΕΕΚΔ)

Η Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΕΕΚΔ) στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας και στην επιμόρφωση επαγγελματιών υγείας σε δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην κλινική πρακτική. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην έρευνα στους τομείς της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και της Εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας σε σχέση με επίκαιρα θέματα που προάγουν τη φροντίδα υγείας.

Περισσότερα: https://arecs.org.gr/