Φίλοι Τηνιακού Τοπίου

Οι Φίλοι του Τηνιακού Τοπίου είναι αμέτρητοι και έχουν όλοι τους λόγους τους μιας και ο τόπος αυτός προσφέρει ανιδιοτελώς φυσική και ανθρωπογενή ομορφιά.

Η συγκεκριμένη ομάδα, βέβαια, είναι νεοσύστατη αλλά όχι νεαρή, καθώς υπάρχουν χρόνιες και πολυεπίπεδες ζυμώσεις σε αυτό “μαγικό νησί” της Τήνου, όπου κάποιοι τυχαία, κάποιοι από επιλογή βρέθηκαν, αλλά όλες/οι επιλέγουν να κατοικούν και να συμπράττουν. Κοινό τους γνώρισμα, η αγάπη για τη απλή ποιοτική ζωή, ο σεβασμός για τον τόπο που προσφέρει το καταφύγιο που αναζητούσαν και οι ανησυχίες τους.

Έχοντας την κοινή ανάγκη να εφεύρουν έναν τρόπο συνύπαρξης με κύρια σταθερά, το ποιοί θέλουμε να είναι και το πώς θέλουν να ζούν, δημιούργησαν μια ομαδα που καταπιάνεται με όλα τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα τη ζωή μας.

Τα πεδία δράσης είναι: καλλιέργεια της γης, διάσωση της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου , αναβίωση παραδοσιακών τεχνικών και τεχνών, δράσεις προστασίας του ευρύτερου περιβάλλοντος, ενδυνάμωση της κοινοτικής συνύπαρξης, αντίσταση σε κάθε μορφή αλλοτρίωσης του τόπου και των ανθρώπων του.

Η δράση των Φίλων Τηνιακού Τοπίου βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη, για αυτό και τα μέλη της ομάδας θεωρούν βασική ανάγκη την ανάπτυξη ενός δικτύου επικοινωνίας και αλληλοβοήθειας με όσους ανθρώπους μοιράζονται το ίδιο όραμα μαζί τους.

Για μια ζωή πιο ποιοτική, αυτόνομη και ελεύθερη, σε αρμονία με το κόσμο του οποίου είμαστε και εμείς κομμάτι!