Φίλοι Υγρότοπου Ναυπλίου – Νέας  Κίου

Οι  Φίλοι Υγρότοπου Ναυπλίου – Νέας  Κίου  είναι μια ένωση προσώπων (ομάδα πολιτών) της Αργολίδας , χωρίς  ακόμα νομική υπόσταση. Αρχικά, ευαισθητοποιημένοι πολίτες  της  Αργολίδας, πρόβαλλαν  θέματα για τον Υγρότοπο Ναυπλίου – Ν. Κίου, αλλά πλέον δραστηριοποιούνται  σε  περιβαλλοντικά ζητήματα  της ευρύτερης περιοχής. Η προσπάθεια ξεκίνησε  από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η ανταπόκριση των πολιτών σε ανακοινώσεις και φωτογραφίες, σχετικές  με το περιβάλλον και την υποβάθμιση του, ήταν μεγάλη.

Οι  μέχρι σήμερα παρεμβάσεις σε θέματα  προστασίας του ποταμού Ερασίνου,   ρύπανσης του Αργολικού κόλπου, λειτουργίας του βιολογικού,  προστασίας του Υγρότοπου Ναυπλίου – Ν. Κίου και η παρουσίαση των σημαντικών οικοσυστημάτων της  Αργολίδας με κείμενα και φωτογραφίες, συσπείρωσε πολλούς πολίτες της περιοχής μας.

Σε επόμενο στάδιο  διερευνάται  η δημιουργία ενός Συλλόγου, με επίκεντρο τα θέματα  περιβάλλοντος και  κλιματικής αλλαγής, σε επίπεδο νομού Αργολίδας.