Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης

Τα νησιά Κεφαλονιά και Ιθάκη διαθέτουν μοναδικό πλούτο γεωλογικών μνημείων και γεωμορφών, τα οποία βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την έκτασή τους. Περιλαμβάνουν καρστικές μορφές: όπως σπήλαια, εντυπωσιακές μορφές ανάγλυφου, παλαιοντολογικές θέσεις, παράκτιες γεωμορφές, γεωτεκτονικές μορφές (ρήγματα), καθώς και υδροβιότοπους που όλα μαζί συνθέτουν τη γεωλογική ιστορία της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης τα τελευταία 250 εκατομμύρια χρόνια. Τα δύο νησιά αποτελούν ένα ενεργό γεωλογικό εργαστήριο, κυρίως λόγο της γεωτεκτονικής τους θέσης, που βρίσκεται στην πιο ενεργή τεκτονικά περιοχή της Ευρώπης.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ίδρυσε, το 2016, το Γεωπάρκο Κεφαλονιάς-Ιθάκης, το οποίο στοχεύει στην προστασία και ανάδειξη του συνόλου των «μνημείων» της Γης με έμφαση στη γεωλογική κληρονομιά, η οποία σε συνδυασμό με την πολιτιστική κληρονομιά και την τοπική κοινωνία ακολουθούν μία στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης. Στο Γεωπάρκο Κεφαλονιάς – Ιθάκης έχουν καθοριστεί μέχρι τώρα 50 γεώτοποι, δηλαδή τοποθεσίες με ιδιαίτερα γεωλογικά, οικολογικά, πολιτιστικά, τουριστικά αλλά και αισθητικά χαρακτηριστικά. Οι πλειοψηφία των Γεωτόπων έχουν σημανθεί με καλαίσθητες πινακίδες. Έχει δημιουργηθεί πλούσιο έντυπο υλικό. Λειτουργούν δύο ψηφιακές εκθέσεις στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Κουτάβου στο Αργοστόλι και στο Πολιτιστικό Κέντρο Ανωγής στην Ιθάκη.