Κοινσεπ Βοιβήις

Η Κοινσεπ Βοιβήις εκπονεί προγράμματα πρόληψης πτώσεων ηλικιωμένων και σύνδεσης παιδιών με το φυσικό Περιβάλλον. Το ρητό μας είναι : «ότι κινείται δεν εκφυλίζεται».

Περισσότερα: http://www.vvs.gr/