Κύκλοι εξέλιξης

Ο οργανισμός “Κύκλοι Εξέλιξης” βασίζεται στους πυλώνες του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και του περιβάλλοντος. Το όραμα μας είναι: “Συνεργατικές κοινότητες αφθονίας, όπου η οικολογία συναντά την οικονομία” και η αποστολή μας είναι η “Εξυπηρέτηση οικολογικά συνειδητών έργων και η ανάπτυξη μιας κουλτούρας που εξελίσσεται σε αρμονία με τη φύση”.

Περισσότερα: https://www.evolvingcycles.com/el/